Posts tagged CSR i Praktiken
Snygga svenska mutor

I Sverige är ordet ”muta” starkt förknippat med kontanter. Associationerna går till diskreta överlämningar av sedelfyllda kuvert eller hemliga överföringar till utländska bankkonton och det är inget vi ägnar oss åt, intalar vi oss. I den nationella självbild vi håller så kär ingår uppfattningen om svenskarnas medfödda integritet och uppfattningen om att folket från det lilla landet i norra Europa är så rättskaffens att de är i princip immuna mot korruption. Men är vi det?

Read More
CSR i Praktiken.se blir tidning

När bloggbegreppet förknippas med subjektiva åsikter eller bilder på dagens outfit, väljer CSR i Praktiken.se, där Per Grankvist är chefredaktör, att bli “tidning” istället för “blogg”. Med utgivningsbevis, ledarsida och en fortsatt hög ambitionsnivå vill man vara affärstidning på nätet för dem som är intresserade av morgondagens företagande.

Read More