Integritetspolicy

 

Denna policy beskriver de personuppgifter som samlas in när du använder pergrankvist.s. Den beskriver också hur dina personuppgifter används, delas och skyddas, de olika val du har beträffande dina personuppgifter och hur du kan kontakta oss - helt i enlighet med EUs förordning för hantering av personuppgifter (GDPR). 

Vem ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter?

Per Grankvists bolag United Pattern AB, ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter och refereras till som ”United Pattern”, ”vår”, ”vi” eller ”oss” i denna integritetspolicy. U

Vilka personuppgifter vi samlar in och när? 

Vi ber dig att tillhandahålla vissa personuppgifter för att kunna leverera de produkter eller tjänster som du önskar. Exempelvis, när du gör förfrågningar om att anlita Per Grankvist som föreläsare, kontaktar vår kundtjänst, ber om kontakt med oss, eller använder våra webbplatser. Dessa personuppgifter inkluderar dina:

 • Kontaktuppgifter, inklusive; namn, e-post, telefonnummer samt mottagar- och faktureringsadress;

 • betalnings- eller kreditkortsinformation, inklusive fakturauppgifter och inköpshistoria

 • personliga preferenser, inklusive; din önskelista samt marknadsförings- och cookiepreferenser.

När du interagerar med våra webbplatser samlas vissa data automatiskt upp från din enhet eller webbläsare. Mer information om dessa metoder ingår i avsnittet ”Cookies och Pixel-taggar” i denna integritetspolicy enligt nedan. Dessa personuppgifter inkluderar:

 • Enhets-ID, samtals aktivitet, nätverksåtkomst, lagringsinformation och batteriinformation; och

 • Cookies, IP-adresser, webb-adresser, data som identifierar din webbläsare och version, och webbeacons och taggar.

Verktyg för att hantera de personuppgifter vi samlar in 

När du använder våra webbplatser, meddelar vi alternativt inhämtar samtycke för vissa rutiner. I många fall kommer din webbläsare eller mobilenhetsplattform att tillhandahålla ytterligare verktyg som låter dig kontrollera när enheten samlar in eller delar särskilda kategorier av personuppgifter. Till exempel kan din mobilenhet eller webbläsare erbjuda verktyg som låter dig hantera cookieanvändning. Vi uppmuntrar dig att bekanta dig med och använda verktygen som finns tillgängliga på dina enheter.

Varför och hur vi använder dina personuppgifter? 

Vi använder dina personuppgifter på följande sätt:

För att tillhandahålla funktionerna för webbplatser och tjänster du efterfrågar När du använder våra webbplatser använder vi dina personuppgifter för att tillhandahålla den efterfrågade produkten eller tjänsten. Om du till exempel bokar plats på en utbildning på pergrankvist.se eller deltar i ett event eller kampanj använder vi de kontaktuppgifter du försett oss mer för att kommunicera med dig om inköp, händelser eller marknadsföring. Om du beställt nyhetsbrevet Perspektiv används uppgifterna för att skicka dig rätt version till din epostadess. Om du kontaktar oss så använder vi dina personuppgifter, t.ex. för leverans eller betalningsinformation, eller den produkt du har köpt, för att hjälpa dig att lösa ett problem eller en fråga.

För att kommunicera information om våra produkter, tjänster, evenemang och för andra marknadsföringsändamål När du samtycker kommer vi skicka ut marknadsföring och nyheter avseende United Patterns produkter, tjänster, tillställningar och andra kampanjer. Du kan välja att ta tillbaka ditt samtycke när du än vill. Om du är en befintlig kund hos United Pattern (exempelvis om du anlitat Per Grankvist som föreläsare eller har gjort andra beställningar från oss) kan vi använda de kontaktuppgifter som du lämnat för att marknadsföra liknande United Pattern-produkter eller tjänster om tillåtet enligt gällande lag (förutsatt att du inte valt bort detta).

I andra fall ber vi om ditt samtycke för att skicka dig marknadsföringsinformation. Vi kan komma att använda information som du tillhandahåller till oss samt information från andra United Pattern-produkter eller tjänster – till exempel din användning av webbplatser, dina besök på pergrankvist.se, ditt deltagande i våra evenemang och utbildningar genom att anpassa kommunikation om produkter och tjänster som kan vara intressanta för dig.

För att driva, förbättra och behålla vår verksamhet, produkter och tjänster Vi använder de personuppgifter som du tillhandahåller till oss för att bedriva vår verksamhet. Exempelvis när du gör ett inköp använder vi denna information i vår redovisning, revision och andra interna funktioner. Vi kan komma att använda personuppgifter om hur du använder våra produkter och tjänster för att förbättra användarupplevelsen och hjälpa oss att diagnostisera problem med teknik och service samt administrera våra webbplatser.

För att skydda våra eller andras rättigheter, egendom eller säkerhet Vi kan också använda personuppgifter om hur du använder våra webbplatser för att förhindra eller upptäcka bedrägerier, missbruk, olagliga användning och överträdelser av våra användarvillkor, samt för att följa domstolsbeslut, myndighets förelägganden eller tillämplig lag.

vad har vi för rättslig grund att hantera dina uppgifter Vid behandling av dina personuppgifter stödjer vi oss på en viss rättslig grund, beroende på hur du interagerar med våra webbplatser.

 • När du handlar produkter eller tjänster från våra webbplatser behöver vi dina personuppgifter för att uppfylla vårt uppdrag för dig. Exempelvis behöver vi din betalnings- samt kontaktuppgifter för att kunna hantera och leverera din beställning.

 • Vi stödjer också vår behandling på annan rättslig grund, såsom våra berättigade intressen som näringsidkare, för att uppfylla en rättslig förpliktelse eller för att skydda dina grundläggande intressen.

Tillgängliggörande och delning av dina personuppgifter 

United Pattern delar dina personuppgifter med:

 • Tredjepartsleverantörer som behandlar personuppgifter för United Patterns räkning, till exempel för att behandla kreditkort och betalningar, frakt och leveranser, hantera och tillhandahålla service beträffande data, distribuera e-post, samt administrera vissa tjänster och funktioner. När vi använder tredjepartsleverantörer ingår vi avtal som kräver att de genomför lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter.

 • Andra tredjeparter i den utsträckning som är nödvändig för att: (i) följa en myndighetsbegäran, domstolsbeslut eller tillämplig lag, (ii) förhindra olaglig användning av våra webbplatser eller överträdelser av våra webbplatser och våra policys, (iii) försvara oss mot tredje parts krav och (iv) hjälpa till med bedrägeribekämpning eller utredning.

 • Med tredje part i fall där du har givit samtycke.

Vi kan också överföra personuppgifter som vi har om dig om vi säljer eller överlåter hela eller en del av vår verksamhet eller tillgångar (inklusive i händelse av omorganisation, avknoppning av bolag, upplösning eller likvidation).

Skydd och behandling av dina personuppgifter

Kryptering och säkerhet Vi använder en rad tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder, inklusive kryptering och autentiseringsverktyg, för att upprätthålla säkerheten för dina personuppgifter.

Internationella överföringar av personuppgift De personuppgifter som vi insamlar (eller behandlar) i samband med våra webbplatser kommer att lagras i Sverige, USA eller andra länder. Några av de mottagare med vilka United Pattern delar dina personuppgifter kan vara belägna i andra länder än det land där dina personuppgifter ursprungligen samlades in. När vi överför dina personuppgifter till mottagare i andra länder, inklusive USA, skyddar vi emellertid de personuppgifter som beskrivs i denna integritetspolicy och i enlighet med gällande lag.

Lagring av dina personuppgifter Vi behåller dina personuppgifter så länge som nödvändigt för att uppfylla de ändamål som är uppställda i denna integritetspolicy (om inte en längre lagringsperiod är nödvändig enligt tillämplig lag). För personuppgifter relaterade till produktköp behåller vi dessa längre för att följa de lagliga skyldigheter vi har

Dina rättigheter avseende dina personuppgifter Du har rätt att begära: (i) tillgång till dina personuppgifter, (ii) en elektronisk kopia av dina personuppgifter (dataportabilitet); (iii) korrigering av dina personuppgifter om de är ofullständiga eller felaktiga; eller (iv) radering eller begränsning av dina personuppgifter under vissa omständigheter enligt tillämplig lag. Dessa rättigheter är inte absoluta. Om vi har erhållit ditt samtycke till behandling av dina personuppgifter har du när som helst rätt att återkalla ditt samtycke.

Opt-out från direktmarknadsföring Om du har ett användarkonto hos United Pattern kan du välja att avstå från att motta United Patterns marknadsföringsinformation genom att klicka på den länk för att ändra uppgifter eller sluta prenumerera genom att klicka på den länk som medföljer alla meddelanden.

Cookies och Pixel-taggar United Pattern inhämtar och registrerar information, som kan innehålla personuppgifter från din webbläsare när du använder våra webbplatser. Vi använder en rad olika metoder, till exempel cookies och pixeltaggar för att samla in denna information, vilket kan innehålla din (i) IP-adress; (ii) unik cookieidentifierare, cookieinformation och information om huruvida enheten har programvara för åtkomst till vissa funktioner, iii) unik identifieringsenhet och enhetstyp (iv) domän, webbläsartyp och språk, (v) operativsystem och systeminställningar; (vi) land och tidszon (vii) tidigare besökta webbplatser (viii) information om din interaktion med våra webbplatser, såsom val, inköp och angivna inställningar; och (ix) åtkomsttider och refererande webbadresser.

Tredje part kan också samla in information via webbplatserna via cookies, plug-ins från tredje part och widgets. Dessa tredje parter samlar in data direkt från din webbläsare och behandlingen av dessa uppgifter omfattas av deras egen sekretesspolicy.

Vi använder cookies och pixeltaggar för att spåra våra kunders användning av webbplatser och för att erhålla aggregerad (data om webbplatsstrafik och webbplatsinteraktion, för att identifiera trender och få statistik så att vi kan förbättra våra webbplatser. Det finns två kategorier av cookies som används på våra webbplatser:

 • Funktionellt: Dessa cookies krävs för grundläggande webbplatsfunktionalitet och är därför alltid aktiverade. Dessa inkluderar cookies som låter dig komma ihåg när du utforskar våra webbplatser inom en enda session eller, om du begär det, från session till session. De hjälper till att göra kundvagnen och utcheckningsprocessen möjlig samt hjälpa till i säkerhetsfrågor och vid efterlevande av bestämmelser.

 • Sociala medier och reklam: Sociala medier-cookies erbjuder möjlighet att ansluta dig till dina sociala nätverk och dela innehåll från våra webbplatser via sociala medier. Reklam-cookies (av tredje part) samlar in information som hjälper dig att skräddarsy reklam för dina intressen, både inom och utanför våra webbplatser. I vissa fall involverar dessa cookies behandlingen av dina personuppgifter. Att neka dessa cookies kan leda till en annonsering som inte är lika relevant för dig eller att du inte kan länka effektivt med Facebook, Twitter eller andra sociala nätverk och/eller inte låta dig dela innehåll på sociala medier.

Ändringar i vår integritetspolicy

Tillämplig lag och vår praxis förändras över tiden. Om vi beslutar att uppdatera vår integritetspolicy lägger vi in ändringarna på våra webbplatser. Om vi väsentligt ändrar det sätt på vilket vi behandlar dina personuppgifter, kommer vi att ge dig ett förhandsmeddelande, eller om det är juridiskt nödvändigt, begära ditt samtycke innan sådana ändringar genomförs. Vi uppmanar dig att noggrant läsa vår integritetspolicy och hålla dig informerad om våra rutiner. Denna integritetspolicy ändrades senast januari 2019.

Frågor och kommentarer 

Vi välkomnar frågor, kommentarer och synpunkter på vår integritetspolicy.Om du vill lämna feedback eller om du har frågor eller synpunkter eller vill utöva dina rättigheter relaterade till dina personuppgifter, kontakta kundtjänst:

 • kontakt@pergrankvist.se eller till United Pattern AB, Gyllenstiernsgatan 8, 11526 Stockholm

Om du kontaktar oss med ett klagomål kring integritetsskyddet kommer detta att behandlas med målet att lösa problemet på ett effektivt och punktligt sätt. Du har också rätt att skicka ett klagomål till den behöriga tillsynsmyndighet i det land där du bor..