Ålderismen - att prata om den är inte samma sak som att göra något åt den

Nyligen träffade jag en person som ofta uttalar sig om ålderismen, vår tendens att diskriminera äldre i arbetslivet. Till min förvåning hade hens egen organisation inte anställt en enda äldre människa. Och det trots att koncernen består av flera hundra anställda och anställer dussintals varje år. Det är skillnad på att göra och att prata.

Read More
Ditt val av talare avslöjar dig som chef

De börjar ofta sin dragning på ungefär samma sätt också. De ställer sig ensamma mitt på scenen, sänker rösten en smula och börjar berätta att ”vi lever i en värld som blivit…” Om den är förändrad av ett paradigmskifte, hotad av våra destruktiva beteenden eller uppkopplad genom the internet of things beror lite på vem som säger det, men resten av föredraget följer en välkänd bana.

Read More
Om att ha rätt på ett tråkigt sätt

Om man inte är så rädd för att ha fel blir det lättare att våga skärskåda samtiden och sig själv, att lyfta upp något som man tagit för en sanning och vända och vrida på det för att ställa sig frågan om saker kanske i själva verket förhåller sig på ett helt annat sätt än man tänkt. Men risken är också att man ibland har rätt, på fel sätt.

Read More
Så utvärderar du partiernas kriminalpolitik

Hårdare tag mot brottslighet och längre straff är vallöften man finner på valaffischerna från flera partier. Men hur vet man vilka kriminalpolitiska förslag som ger långvariga effekter och vilka som bara är röstfiske? För att få ett opartiskt råd om hur man kan utvärdera partiernas politik för att minska kriminalitet en i samhället, hörde jag av mig till Linda Gröning.

Read More
Så utvärderar du partiernas klimatpolitik

Den varma sommaren med vattenbrist och grillförbud har gjort att klimatfrågan är en av de frågor som många partier säger sig prioritera. Men hur ska man kunna veta vilket parti som har en politik som ger verklig effekt? För ett opartiskt råd om hur man kan utvärdera partierna i det svenska valet vände jag mig till Erik Solheim, chef för FNs miljöprogram UNEP.

Read More
Underjordisk revolution! Nu banas mark för nya jordbruksmetoder

Alla jordbrukare led inte av torkan i somras. De som övergått till att odla perenna grödor kunde dra nytta av att spannmålet har betydligt djupare rötter än konventionella grödor och därför kan lagra betydligt mera vatten. Intresset för perenna grödor har ökat de senaste åren till följd av klimatförändringarna. Det främsta skälet är dock inte ökad tålighet mot torka utan att det framkommit att plöjning av åker frigör koldioxid helt i onödan.

Read More
Så utvärderar du partiernas jämställdhetspolitik

Många partier pratar om jämställdhet och jämlikhet som frågor de prioriterar. Så hur avgör man vilket parti som är för feminism på riktigt? För ett opartiskt råd om hur man utvärderar partierna i det svenska valet frågade jag en av de mest uppmärksammade personerna i brittisk politik de senaste åren: Catherine Mayer.

Read More