Män avstår miljövänligt beteende när det ses som omanligt

Beyoncés låt ”Who run the world (girls)” är än så länge mer av en vision än en realitet men tittar man på vilka konsumenter som driver världen i en hållbar riktning är det ingen tvekan om att kvinnor är överrepresenterade. Kvinnor köper mer ekologiska produkter än män, vilket bevisats i flera studier. (Bland annat denna i USA, denna i Spanien) I den stora studie av unga svenska konsumenter jag genomförde 2016 var det också tydligt att kvinnor ställer högre hållbarhetskrav vid sina köp än vad män gör. Det har gjort att miljövänligt beteende har kommit att förknippas med femininitet. Baksidan är att det gjort män mindre intresserade av att handla hållbart, av rädsla för att bli sedda som feminina. Det här är den sorgliga slutsatsen av en studie av tusentals konsumenter i både USA och Kina publicerad i vetenskapstidskriften Scientific American och kan förklara varför kvinnor gjort mer för att minska mängden avfall och sänka sina utsläpp än vad män gjort. Det förklarar också varför män tycks vara mer ovilliga att ge upp sin manliga köttbit än kvinnor är.

Författarna till studien föreslår att marknadsförare använder “men-vironmentally-friendly” marknadsföring. Bakom det fåniga begreppet är ett rätt vettigt råd om att använda maskulina typsnitt, färger, ord och bilder för att intressera mer män för miljövänliga produkter.

3F2B7B7400000578-4403570-Army_Arnie_Through_the_driver_s_window_Arnie_certainly_looked_dr-a-10_1491978711125

Eller så kan vi konstatera att några av de karaktärsdrag som betraktats som manliga, som att ge sig rätt att ta för sig av saker utan hänsyn till andra, även ligger bakom exploateringen av jordens resurser och hur män betraktat kvinnors kroppar. Det är ingen ny insikt – ekofeminismen såg dagens ljus på sjuttiotalet – men det ännu ett skäl för att arbeta för att förändra mansrollen.