Bostadshus i trä är framtiden

I jakten på metoder för att minska en byggnads klimatpåverkan finns inte så mycket mer vi kan göra. Vill man bygga hållbart och minimera energiförbrukningen i huset finns tillräcklig kunskap om vilka material som bör användas, hur tjocka väggarna bör vara och vilken teknik som ska användas i huset.

Passivhus är ett exempel på att vi nått vägs ände - de förbrukar ingen energi för uppvärmning – och den tekniken har varit känd i över ett decennium. Från och med 2019 är målet att alla nyproducerade hus i Sverige ska vara nära nog nollenergihus, det vill säga att utöver kraven för passiv hur inte använda mer energi under året än vad den själv kan skapa. Framtidens byggnorm kommer sannolikt kräva plusenergihus, det vill säga byggnader som producerar mer energi än de konsumerar.

I Sverige har man trott och agerat utifrån principen att fördelning av klimatpåverkan för ett hus är fördelad enligt 15 procent under byggprocessen och 85 procent under husets användning utifrån den energiåtgången i huset. Detta är förklaringen till att så mycket tid ägnats åt att förbättra byggnadernas energiprestanda.

10sanningar_1_1600x600_0.jpg

Men en livscykelanalys som IVL och KTH gjort av Sveriges högsta flerbostadshus i trä, området Strandparken i Sundbyberg, visar dels att klimatpåverkan är bland de lägsta man sett för ett flerbostadshus, och dels att den största påverkan är under byggprocessen, inte under användningen! Så mycket som 75–80 procent av utsläppen sker under byggprocessen och endast 20–25 procent under byggnadens eller husets användningsperiod.

I studien av Strandparken var förhållandet jämt fördelat, vilket berodde på valet av trä som stommaterial istället för betong. Utslaget över femtio år gjorde det att byggnadens klimatpåverkans sänktes med 40 procent. Om hälften av våra lägenheter i Sverige byggdes i trä istället för i betong eller andra material skulle man kunna minska klimatpåverkan rejält. Det är därför glädjande att byggnationen av flerbostadshus i trä kommit igång och sedan ökat mycket snabbt de senaste åren, enligt statistik från SCB. Första halvåret 2017 ökade det med 40 procent, jämfört med föregående år, rapporterar Trä- och Möbelföretagen.

Det som driver utvecklingen av att bygga flerfamiljshus i trä är dels att kunskapen och kraven kring hållbart byggande ökat, men också att prefabricerade byggmoduler numera kan göras i trä istället för i betong. Dessa moduler utgör stommen i alla moderna hus. När man tillverkar modulerna i en fabrik av korslimmat trä får man flera fördelar: de blir lika starka som betong men klimatpåverkan sjunker och vikten minskar drastiskt. Det har betydelse för när man ska frakta modulerna till byggplatsen med lastbil, vilket gör att man kan lasta fler moduler på samma bil innan man når maxvikten, vilket i sin tur minskar transportkostnaderna.

I en rapport från Linköpings Universitet (summerad här) konstateras att industriellt byggande i fabrik har stora fördelar jämfört med att bygga på plats. Det ger ett bättre grepp om leverantörskedjan, kortare ledtider, högre och jämnare kvalitet samt mindre spill. Tillsammans med lägre transportkostnader bidrar detta bidrar till ett lägre pris.

Både Trä- och Möbelföretagen, TMF), som bland annat representerar de som tillverkar byggmodulerna i trä, och Träbyggnadskansliet, som är en lobbyorganisation, upplever att de har vind i ryggen och är duktiga på att argumentera för att fler aktörer ska börja bygga i trä. Det är bra.

Däremot ska man inte bygga tjockare, bara för att det är i trä. Flera källor jag talat med säger att Träbyggnadskansliet vill påverka byggnormerna för att bygga tjockare, vilket är dumt och onödigt. Träbyggnadskansliet finansieras av TMF och av Svenskt Trä, som i sin tur är en del av Skogsindustrierna som naturligtvis gärna ser att väggarna blir allt tjockare eftersom det innebär att de får sälja mer trä.

Träbyggnadskansliet förnekar detta men när jag bett dem komma in med underlag som visar hur tjocka väggar de tycker är rimliga, och fakta som styrker sådana antaganden har de inte gjort det trots upprepade påstötningar.

Även om trä är en hållbar resurs ska även sådana användas så sparsamt som möjligt. För den som inte förstått att vi nått vägs ände när det gäller kunskapen om hur man värmer upp hus utan att använda energi, låter det klokt och hållbart med tjockare träväggar men verkligheten är alltså en annan. Det som avgör hur mycket energi en nyproducerad bostad förbrukar handlar i huvudsak om maskinerna inne i lägenheten: varmvattenberedare, tvättmaskiner och alla andra prylar som drivs av el.

Slutsatsen är att om man vill bygga klokt och klimatsmart bygger man passivhus. Vill man bygga smart bygger man nollenergihus som genererar lika mycket energi som de boende förbrukar på sina maskiner. Vill man dessutom bygga för framtiden bygger man plusenergihus som genererar ett överskott av energi, och därmed extra intäkter.

Trä är ett fantastiskt byggnadsmaterial och lämpar sig för de allra flesta sorters flerbostadshus vi bygger i Sverige. Det bör vi dra nytta av.

-

Publicerad i CSR i Praktiken, 4/4 2018