Posts tagged Trä- och Möbelföretagen TMF
Bostadshus i trä är framtiden

I jakten på metoder för att minska en byggnads klimatpåverkan finns inte så mycket mer vi kan göra. Vill man bygga hållbart och minimera energiförbrukningen i huset finns tillräcklig kunskap om vilka material som bör användas, hur tjocka väggarna bör vara och vilken teknik som ska användas i huset.

Read More