Självgoda manliga filterbubblor påverkar rekryteringen av kvinnor

Board-of-directors-HD_LW.jpg

Filterbubblor skapas inte bara när algoritmer styr ditt flöde i sociala media och filtrerar bort allt de tror att du inte gillar, de skapas också inne i ditt huvud. Fenomenet kallas ”bekräftelsejäv” och innebär att vi tillskriver information som överensstämmer med tidigare kunskap större vikt, än information som motsäger sig vad vi tror är sant. Det är välbelagt inom psykologin och gör alltså att det finns ett inbyggt motstånd mot att acceptera fakta som skulle göra att man tvingas erkänna att man har fel. Man kan byta ut ordet ”filterbubblor” mot ”världsbild.” Lokalpatrioter har egentligen ingen orsak till det men tolkar allt positivt som händer runtomkring dem som ett tecken på att de har rätt, och tillskriver negativa nyheter mindre betydelse.

Kulturmän kan inte luta sig mot några fakta när de menar att kvinnliga författare inte skriver lika bra som män. Men då de aldrig läser böcker kvinnor skrivit och formar sin bild av litteraturen utifrån den bakvända slutsatsen att kvinnor inte skriver bra nog för att böckerna ska vara värda att läsa. Det tror att de är bildade när de i bästa fall är halvbildade.

Bekräftelsejäv förklarar också att det är mindre än fyrtio procent kvinnor på ledande positioner i en del organisationer. Det är uppenbart att det då finns en filterbubbla som filtrerar bort kvinnor från att bli erbjudna toppjobben.

Inne i bubblan.

De som motsätter sig att man sätter mål för representation eller som ifrågasätter kvotering i bolagsstyrelser är fast i samma täta bubbla, med samma skeva världsbild. Stiftelsen Allbrights senaste rapport visar att 87 procent av de som sitter i börsbolagens valberedningar är män. I hälften av dem sitter inte en enda kvinna. Hur självgod är man om man inte tror att det motsatta könet inte kan bidra med ett enda nytt perspektiv. Självgod som fan, är svaret.

Filterbubblor kan bara ändras inifrån, genom att man börjar följa personer som representerar andra åsikter än de egna, genom att läsa böcker som skrivits av kvinnor, genom att inse att kompetenta kvinnor är lika vanligt som kompententa män.

Varje man som är feminist och börjar agera för ökad jämställdhet är därför av större betydelse än varje kvinna som gör det. Hon är utanför bubblan, han inuti och det är bara där man kan förändra bubblan genom att bjuda in andra. Ansvaret för jämställda ledningsgrupper och styrelser är inte kvinnornas, utan männens.