Föremål för punktbeskattning

David_by_Michelangelo-e1398694396815.jpg

Vad är egentligen lagar om inte våra minsta gemensamma nämnare? Din livsstil och mitt sätt att leva kan skilja sig åt på ett oräkneligt antal sätt men vi måste ändå följa några regler som vi enats om för att inte mitt sätt att leva på ska inskränka dina möjligheter att leva hur du vill och vice versa. Ur ett samhälleligt perspektiv uppkommer alla lagar utifrån en tanke om vilka beteenden som ska främjas och vilka som är oönskade på grund av deras negativa effekter på medborgaren eller hennes omgivning. Det är också så punktskatten på snus måste ses, som ett sätt att stävja en vana som har negativa effekter på medborgare. I Danmark införde man en punktskatt på socker häromåret, en markering från det gemensammas sida att man önskar att danskarna fick i sig mindre socker.

Punktskatter är lagarnas förlöpare: en tydlig markering av att det gemensamma bestämt sig för att man nått en punkt där de individuella rättigheterna (att snusa och äta socker) medför negativa effekter påverkar andra (kostnader för vård). Skatten är ett sätt att påminna oss om att det med alla rättigheter också följer skyldigheter att göra rätt för sig och bära en större del av kostnaden för de effekter man skapar.

De saker som är svårberäkneliga är också svårskattade. Vad kostar det företaget att utestänga kompetenta människor för att de har annan etnisk bakgrund, att de inte fötts som män eller att de tror på en annan gud? Ändå: den rättighet att välja fritt så många valberedningar anför som argument för att rekrytera styrelsemedlemmar ur en liten snäv grupp påverkar andra som utesluts för att de ingår i den gruppen.

Om vi vill att respekt för mångfald ska vara en minsta gemensamma nämnare i näringslivet i framtiden är det kanske dags att börja införa en punktskatt på den typ av egenhet som vi vill se mindre av: vita snoppar.

Saknar bolagen förmågan att själva räkna ut på vilket sätt det påverkar deras konkurrenskraft kanske en punktskatt på vita snoppar i form av någon procent på omsättningen kan hjälpa dem inse det?

Låter det löjligt? Tänk på på detta: motsatsen – att på olika sätt beskatta alla som inte utrustat sig med en vit snopp – har ju bevisligen fungerat alldeles utmärkt.

Publicerad i CSR i Praktiken 24/4 2014.