Så kan badrock bli ett sätt att integreras

Turistbyrån2013-pettertoremalm-redigerad-highres-9551.267cf975.jpg

Hur ett folk förhåller sig till badandet säger en massa saker om folket. Förslagen om att införa separata badtider i svenska badhus för att ta hänsyn till andra gruppers seder är ett tecken på den svenska välvilja vi är så stolta över, men också typiskt svensk i att konsekvenserna av välviljan inte är riktigt genomtänkt. Separata badtider är trots allt ett steg bort ifrån idén om allas jämlikhet som det svenska folket hållit högt i drygt hundra år. Lägg därtill att badhus är en unik offentlig plats i det att man får chansen att se hur andra människor faktiskt ser ut, utan skjortor eller högklackade skor, bortom stereotyperna eller de retuscherade reklambilderna, utan masker, utan kläder.

Hur andra människor förhåller sig till vatten säger en massa saker om dem. Sänker de sig sakta ner i vattnet eller gör de bomben? Simmar de värdigt eller flaxigt? Flyter de lätt eller kämpar de för att inte sjunka?

I svenskt kustvatten råder dock separata badtider sedan lång tid. Morgonbadarna är ett sällskap som skiljer sig från de andra genom sin badtid och även om de också kan ingå i gruppen som doppar sig andra tider, är morgonbadarna först och främst just morgonbadare.

För denna grupp är det viktiga med morgondoppet inte kontakten med vattnet, utan hur vattenkontakten påverkar självbilden. I den morgonpigga kontakten med naturen läser vi in en allmän förmåga att ta sig an saker i livet trots att det först kan ta emot, en villighet att konfrontera saker som inledningsvis verkar obehagliga.

Demokratiers öde avgörs inte av hela folket utan enbart av de som faktiskt går och röstar. På samma sätt betraktar vi morgonbadare oss själva som mer aktiva naturnjutare än andra. Avgörande är vårt val att söka upp vattnet tidigt på dagen, till skillnad från de som ligger på stränderna långt senare och passivt låter vågorna skölja över dem.

Vi morgonbadare är med andra ord ett ganska självgott gäng, som betraktar varandra med blickar fulla av fördomar. I konservativa badorter som Torekov, Mölle och Falsterbo noteras hur ny någons badrock är eller hur flådig cykeln verkar vara. I båda fallen gäller att ju äldre ju bättre (vilket gett upphov till seglivade rykten om att det finns folk som säljer färdigslitna badrockar och smårostiga cyklar till nykomlingar som försöker smälta in). Någon som morgonbadat under längre tid har förstås en särskild status.

De största fördomarna riktas dock mot de som inte badar alls, som tydligen vägrar beblanda sig med andra individer. Och så kan en badrock bli ett sätt att integreras i ett samhälle, inte för att bli precis som morgonbadarna, men för att bli en av dem. Genom att göra sig synlig på piren på morgonen, genom att ta plats i kön på bageriet efteråt, markerar man både sin plats i samhället och får så småningom chans att nicka igenkännande till andra som kanske är olika på utsidan men som har saker gemensamt på insidan. Kanske sitter vi inte i samma båt här i livet, men vi simmar i varje fall i samma vatten.

-

Publicerad i Sydsvenskan 3/8 2016.