Svenska rökridåer

vartaverken.jpg

vartaverkenSverige är en föregångare i klimatfrågan, ett land andra länder tittar på och gör studiebesök i för att förstå hur man kan öka tillväxten utan att öka koldioxidutsläppen. Ungefär så brukar det i alla fall låta. Vår energi tycks lika ren som vårt samvete, vit som vattenånga från ett fjärrvärmeverk. Delvis är det sant. Men det är inte hela sanningen.

Den vattenånga som huvudskorstenen på värmeverket Värtaverket i Stockholm släpper ut ser snäll ut (bilden). I vanliga fall kommer den delvis av biobränslen som olivkärnor och tallbecksolja. När det är riktigt kallt tänder man dock även den andra pannan, eldar med kol och fossil olja och då ryker det ur båda skorstenarna. Utsläppen av koldioxid från Värtaverket motsvarar utsläppen av hälften av huvudstadens alla bilar under ett år.

Det är symptomatiskt för Sverige. Bara för att vi är bättre än andra, tror vi att vi är bättre än vi är.

Innan jul släppte energimyndigheten den senaste statistiken om hur energi produceras, omvandlas och överförs och slutligen, används. Även om vår elproduktion är så gott som fossilfri kommer 41 procent från kärnkraft. Även om de förnyelsebara energislagen ökar stadigt kommer det ta många år innan kärnkraften kan fasas ut, oavsett vad politikerna tycker i frågan.

Ökade satsningar på att få fler att energieffektivisera och fler att producera mer förnyelsebar el lokalt krävs innan vi är så bra som vi tror.

Hur många laddstolpar som hamburgerrestaurangerna än sätter upp, är det nästan ingen som använder dem Transportsektorn står för en fjärdedel av Sveriges energiförbrukning och använder nästan helt uteslutande fossila bränslen.

Ökade satsningar på kollektivtrafik (som i många städer är fossilfri), lånecykelsystem, spårvagnar, tåg och produktion av biodiesel krävs innan vi är så bra som vi tror.

Likt många andra tycker hamburgerrestaurangerna om att tala om att mycket av deras avfall energiåtervinns (eldas upp) och blir fjärrvärme. En stor del av avfallet består dock av mat, som i sin tur består av vatten. I någon mån eldar man därmed vatten och det är därför det ryker vit vattenånga ur skorstenen.

Ökade satsningar på att röta matavfall och göra biogas krävs innan vi är så bra som vi tror.

Sverige är mycket bättre än andra länder när det gäller både elproduktion och energiförbrukning. Likväl är det viktigt att vi inte låter alla historier om hur bra Sverige är bli ett slags rökridåer som hindrar oss från att inse fakta och därmed från att förbättras ytterligare.

 

-

Ps.Om någon månad startar Fortum driften av den nybyggda biokraftvärmeanläggningen i Värtaverket. Den blir störst i sitt slag i landet och ska drivas med restprodukter från skogensindustrin (flis, grenar, toppar och kvistar) för att bidra till att 100 procent av fjärrvärmen i Stockholm ska produceras av förnyelsebar och återvunnen energi senast 2030. Inget ont om Fortum, men planeringen understryker min poäng: Sverige har en bit kvar.

-

Publicerad 22/1 2016 i CSR i Praktiken.