Lösningen på Kommunals problem är att tala om ideologi igen

Fil-2016-01-28-21-43-30.jpeg

Väckte man en arbetare mitt i natten för hundra år för att fråga varför man skulle vara med i facket, kom svaret utan betänketid. Väcker man en arbetare idag och ställer samma fråga är det inte ens säkert att hen är med i facket, eller vet varför. Kanske är detta Kommunals verkliga bekymmer? Att så många inte riktigt förstår idén med facket 2016.

Ursprungligen var huvudtanken förhoppningen om att få högre lön och säkrare arbetsplatser. En och en hade arbetarna försökt förhandla med pampar som tycktes leva gott på arbetarnas bekostnad. Kollektivet gav argumenten den tyngd man saknat som individer. I förhandling efter förhandling fick man lite till av det man önskat.

Det verkade inte mycket då, men i backspegeln insåg man kommit långt - en del revolutioner sker utan buller och bång. I slutet av 1960-talet hade det mesta man önskat sig förverkligats. Under hundra år hade generation efter generation bidragit till att göra det bättre för alla, genom att hålla ihop.

Med sina stora visioner av hur samhället borde se ut, hade den ideologiska politiken spelat ut sin roll i samma stund som visionerna realiserats. På 1970-talet växte sakfrågepolitiken fram i dess ställe: fred, feminism, miljö.

Fil 2016-01-28 21 43 30

När samhällskroppen omdanats färdigt (tycktes det) ökade intresset för den egna kroppen. På 1980-talet började vi dra på oss benvärmare, knipa med stjärten och dricka minimjölk.

Allt detta fokus på individen fick kollektivet att verka mossigt, och medlemstalen i såväl fackföreningar som folkrörelser började dala. Det är svårt att få någon som vill förverkliga sig själv, att lyssna på vad kollektivet kan åstadkomma.

Att generation efter generation måste övertygas vet folkrörelserna. Pressade av fallande medlemstal bestämde sig många fackföreningar för att spela offensivt, på bortaplan, genom att tala om fackets fördelar enbart sett ur ett individens perspektiv. Medlemskapet sågs inte längre som det band som förenar människor med samma ideologi, utan som ett åkband som ger individerna rätt till attraktiva förmåner, i huvudsak försäkringar och rabatter.

Kommunal var länge ett undantag. Till för några år sedan hölls ideologin levande, parallellt med medlemsförmånerna. Därför är besvikelsen stor hos alla när nuvarande ledningen beter sig som de där pamparna som facket en gång ville motverka. Både de medlemmar som gick med när Kommunal fortfarande talade om ideologi, och de som gick med för att få ut mer än de betalade i medlemsavgift, känner sig bedragna.

Lösningen på Kommunals bekymmer är att tala om ideologi igen. Väcker man en AirBnb-gäst mitt i natten och frågar vilka värderingar som delningsekonomin bygger på, svarar hon solidaritet, jämlikhet och broderskap.

Att förklara att arbetarrörelsen utgår från samma idé krävs nog för att en ny generation ska övertygas om poängen med facket. Vill man dessutom övertyga de befintliga medlemmarna om att stanna kvar, bör Kommunal visa att man dessutom omsätter orden till handling. Det är den bästa förmånen av alla: att få påverka.

-

Publicerad i Sydsvenskan 28/1 2016.