När medier gör en höna av en falsk fjäder

9299011923_c4b9b7e0ff_k.jpg

9299011923_c4b9b7e0ff_kÄr drömmen om ett ekologiskt lantbruk just en dröm, en känsla utan verklighetsförankring som framförallt handeln tjänar stora pengar på? Det menade Lars Bergström, professor på SLU, i en artikel från TT  som publicerades i flera medier förra veckan. Till stöd för uppfattningen har han dansk forskning som han menar når slutsatsen att det varken finns hälsomässiga eller miljömässiga vinster med ekomat. Problemet är att det inte är sant. Som bloggaren Ann-Helen Meyer von Bremen poängterat i ett antal inlägg (härhär och här) är slutsatserna närmast de motsatta! Det danska forskningsinstitutet konstaterar att ekologiskt lantbruk har övervägande positiva effekter på natur, biologisk mångfald, jordmån och djurhållning. Om det är något man tycker är negativt är det att inte fler gårdar ställer om till ekologiskt lantbruk.

Att man är professor innebär inte att man har rätt, och är ingen garanti för att allt man säger är faktakollat. I en tid när de flesta tidningar dragit ner på redaktionen till ett minimum för att istället tjäna pengar på annonser, utbildningar och allehanda konferenser hinner ingen kolla fakta. Ingen på alla de redaktioner som rapporterat om nyheten från TT, eller gjort egna artiklar utifrån den, har uppenbarligen bemödad sig om att ställa sig frågan om det rimliga i den slutsats som Bergström hävdar att den danska rapporten landar i. I själva verket gör han en höna av en falsk fjäder.

En sak hade väl varit om journalisten som skrev artikeln landat i slutsatsen att intresset för ekologiska var för lågt lågt (det är tvärtom), men att tro att det inte skulle bli några fördelar av att man sluta bespruta grödor och behandla djur illa, är mer än lovligt naivt. Det strider mot sunt förnuft.

Så länge vi (eller journalister) inte tänker till själva, kommer det att finnas utrymme för figurer som får plats i media för att de har en uppfattning om en aktuell fråga som går på tvärs mot trenden. Att släppa fram förnekare av förintelsen skulle media naturligtvis inte göra. Att släppa fram förnekare av klimatförändringarna har media slutat med ganska nyligen. Att släppa fram förnekare av fakta kring ekologisk mat gör man tydligen fortfarande. (I en uppföljande artikel skriver TT att det finns många "starka åsikter" om ekomat. Att en del av de åsikterna är helt falska nämner man inte!)

Men en osanning fyller ju en tidningssida eller ett tv-inslag i lika hög grad som en sanning, och redaktionen kan naturligtvis hävda att man var objektiv genom att låta en annan röst komma till tals. Att göra en höna av en fjäder är ett billigt sätt att producera nyheter, även om fjädern är falsk.

När TT inte bemödade sig att kolla bakgrunden åsikterna som professorn spred är ligger det nära till hands att tycka att det är lika allvarligt som när en lasagne inte innehåller det vi förväntar oss av den. Mediefusk och matfusk har sina likheter. Är det inte dags att vi börjar ställa samma krav på medierna som på maten?

-

Publicerad i CSR i Praktiken nr 163, 5/2 2016. Bilden kommer från US Department of Agrculturemed CC-licens.