Ekologiska åkrar - där hopp och gröda gror

2587333994_6cbda27dd8_b.jpg

2587333994_6cbda27dd8_bEkologisk odling i all ära, men särskilt produktiv är den inte. Om man tar en åker, delar den i två och odlar med gifter på ena halvan och utan på den andra ger den ekologiska delen cirka en femtedel mindre skörd. Rätt värdelöst, med konventionella mått mätt. Å andra sidan har konventioner rätt lite värde när man ska titta framåt. Nyligen visade det sig nämligen att skillnaderna i avkastning är mindre än man tidigare trott. Efter att ha gjort en meta-analys av 115 (!) komperativa studier där konventionell och ekologisk ordning jämförts sida vid sida kunde några forskare vid Berkely-universitetet visa på nya fakta. De konstaterade också att i de flesta studierna fick konventionell odling en fördel vilket gör att man dessutom kan misstänka att skillnaden är mindre än de 19,2 procent som blev det exakta snittet.

Tillämpar man klassiska jordbruksmetoder, som att låta flera sorters grödor växa i symbios på samma fält, eller bara en sådan sak som att använda sig av växelbruk minskar skillnaden till åtta, nio procent. (I många länder odlar man samma gröda år efter år på samma åker och måste därför tillföra konstgödsel för att säden ska kunna gro i den utarmade jorden.)

Andra metoder, som att täcka för ogräs istället för at spruta bort det, eller att förgro för att förlänga säsongen och därmed avkastningen minskar gapet ytterligare. Och allt detta utan att det behöver kosta mer, nej snarare mindre när man slipper bespruta eller köpa moderna specialgrödor.

Tar man sedan hänsyn till olika metoder för att se till att svinnet från fält till kvarn minskar, eller att på olika sätt jobba med att minska svinnet när man väl använt grödorna till att göra mat inser man snabbt att den minskade avkastningen på fälten lätt kan kompenseras på andra håll i leverantörskedjan. Minns att vi slänger trettio procent av den mat vi lagat eller att brödbranschen räknar med att femtio procent av allt bröd som bakats blir svinn, i leverantörskedjan, på grund av för korta datum och av bröd konsumenterna inte äter upp.

Visst låter det enkelt att säga att ekologiskt avkastar mindre och av det dra slutsatsen att vi inte kan mätta sju miljarder magar om vi bara odlar giftfritt. Sanningen är betydligt mer komplex och visar framförallt att det största problemet inte är ekologisk odling, men ogenomtänkt, enkelsidig odling och slarvig hantering med den avkastning vi har.

Konventionell odling i all ära, men särskilt begåvad är den inte. Nej, det är på de ekologiskt odlade åkrarna som saker händer nuförtiden, bildligt och så här i april, bokstavligt. Nu nalkas den ljuva framtiden, där hopp och gröda gror.

- - - - - - - - - Publicerad i CSR i Praktiken 27/5 2015. Bilden är tagen av Yoko Hara med CC-licens.