Marschen i Washington och medborgarrättsrörelsens musik

March_on_Washington_072213.jpg

Det vita Washington hade förväntat sig det värsta. Få av de jurister och byråkrater som arbetade i huvudstaden kom till jobbet på onsdagen den 28 augusti 1963. Så många svarta? På ett ställe? Vem vet vad som kan hända då?

Ledarna som organiserat protestmarschen hade från början hoppats på över 35 000 deltagare som skulle visa sitt missnöje med lagarna som sedan många decennier hindrat flertalet svarta från att rösta. Det kom över 250 000.

Large crowds gather at the Washington Monument and around the reflecting pool to demonstration for civil rights in Washington, D.C., on August 28, 1963. (AP Photo)

Marschen blev varken våldsam eller så särskilt svart. På alla bilder från den dagen syns det tydligt hur heterogen folkmassan var. För många av dem var deltagandet ett konkret sätt att engagera sig i kampen för att de amerikanska idealen om allas lika rättigheter. Andra hade redan markerat sitt engagemang genom allt från fredliga kvarsittningar till våldsamma kravaller med organisationer som kämpade för att de vitas särställning i samhället skulle bevaras.

Även om medborgarrättsrörelsen precis som så många andra rörelser förknippas med sina förgrundsfigurer var det alla i bakgrunden som genom sitt engagemang och sina visioner gav rörelsen sin framåtriktade kraft. Precis som Martin Luther King hade de en dröm som de ville uppnå.

När ledarna dröjde sig kvar på ett möte med president John F. Kennedy vid tiden för avmarsch började folk därför gå – utan dem. Det som skulle uppnås var inte enbart ledarnas dröm. Det var deras egen.

Marschen till Washington blev kulmen på den medborgarrättsrörelse som inletts på allvar den 1:a december 1955 när Rosa Parks vägrade resa sig på en buss i Montgomery, Alabama. Under arbetet med boken Engagemang undersökte jag på många och vitt skiftande rörelser, från 1700-talets arbetarprotester till Obamas presidentvalskampanj.

Medborgarrättsrörelsen förblir i mina ögon dock den stora förebilden för alla som vill engagera andra människor eftersom den är ett så bra exempel på hur en kampanj kan bedrivas. Det är svårt att på förhand planera för hur den ska bedrivas, och det går aldrig riktigt så enkelt och linjärt som man föreställer sig.

engagemang-h400Det var därför naturligt att en bild från marschen skulle få pryda omslaget på boken. På dagen 50 år efter marschen, den 28:e augusti 2013, släpptes omslaget i samband med att förlaget öppnade möjligheten att förhandsbeställa boken. (Nuförtiden finns boken bara i pocket - läs mer här.)

En sak som blev tydlig när jag forskade på medborgarrättsrörelsen var den viktiga roll som musiken spelade för att väcka engagemang. Som ett extramaterial till boken kan jag därför rekommendera ett radioprogram som producerades om just musik och engagemang, exklusivt för Spotify. Klicka här för att höra mig berätta om medborgarrättsrörelsens musik och vilken roll det spelade. (Du måstre ha ett Spotify-konto.)

För den som vill fördjupa sig ytterligare kan jag rekommendera följande länkar.