Företag som tar ställning utan att välja sida

sbuxComeTogether.jpg

Kaffekedjan kanaliserade engagemanget hos de som ville att republikaner och demokrater skulle sätta sig ner och förhandla snarare än att slunga anklagelser mot varandra under budgetkrisen. En av de oväntade aktörerna i kampen för att få demokrater och republikaner att enas om en lösning för att undvika budgetkrisen i USA var Starbucks. En vecka innan budgetstupet lanserade kaffekedjan en namninsamling för att samla in underskrifter från de som ville uppmana politikerna att sluta käbbla och nå en lösning, för landets bästa.

Vad som vid snabb anblick kan verka som ännu ett försök att påverka politiker måste ses i en större kontext, ett sätt att slå vakt om några av de värderingar som gör att demokratin kan fungera väl. En av dessa är insikten om behovet av att kompromissa. Vad som betraktades som en självklarhet för några decennier sedan verkar tyvärr ofta glömmas bort i det starkt polariserade inrikespolitiska landskapet som präglar dagens USA.

Politikernas ovilja och oförmåga att kompromissa är naturligtvis en källa till frustration hos många amerikaner, något som märktes som ett ökat antal irriterade blogginlägg och cyniska tweets under de veckor det offentliga USA gick på sparlåga. Trots att hundratusentals deltog hördes de inte i det brus de själva skapade. Utan samordning kunde de inte tala som en röst.

Det var den insikten som fick Starbucks att börja kanalisera medborgarnas frustration via sina mer än 10 000 caféer i USA. Genom klassiska namnlistor på caféerna och en snabbt skapad kampanjsida skapade kaffekedjan ett upprop som mer än två miljoner människor undertecknade på bara några dagar innan namnlistorna överlämnades till kongressen.

Vilken effekt engagemanget hade för att få till stånd uppgörelsen är naturligtvis svårt att sia om. Men att Starbucks bidragit till att stärka demokratin genom att göra det lätt för medborgarna att engagera sig står klart och det är en roll som även svenska företag skulle kunna ta.

Under de senaste amerikanska valen har Starbucks, Dunkin’ Donuts, McDonalds och andra kedjor lockat människor att rösta genom att erbjuda gratis kaffe till som avlagt sin röst. Men när svenska McDonalds och kollegan Max blev uppvaktade med förslaget att på samma sätt bjuda de som röstade i senaste riksdagsvalet på kaffe, blev svaren att det inte kunde göras eftersom ingen av kedjorna inte ville ta politisk ställning.

Även om man tar hänsyn till att politiska sympatier är ett samtalsämne som är nästan mer känsligt i Sverige än att tala om sexuella preferenser, är kedjornas ställningstagande märkligt. I en tid när vi ständigt får propåer att engagera oss för än det ena, än det andra av företagen och köpa produkter till förmån för barnsjukhus eller till de drabbade i Syrien – är det då orimligt att tänka sig att det samhällsansvaret även skulle kunna inkludera att uppmuntra medborgarna att också ta ansvar i samhället genom att gå och rösta?

Man behöver inte välja sida för att ta ställning för demokratin, för att bidra till att fler medborgare engagerar sig. Faktum är att det kan vara ett av de ädlaste sätten att ta samhällsansvar för företag som finns.