Posts tagged innovation
CSR som drivkraft för ökad lönsamhet

För att marknadsföra möjligheterna att samarbeta via projektverktyg på nätet gör Projectplace bilagor där man berättar om olika sätt att samarbeta. I den senaste bilagan är Per Grankvist intervjuad om CSR med anledning av den kommande boken för att ge sin syn på hur företag kan se hållbarhet som ett sätt att stärka lönsamheten och konkurrenskraften.

Read More