CSR som drivkraft för ökad lönsamhet

I bilagan, som följde med Dagens Industri den 19:e maj, intervjuas Per om varför han föredrar tydliga kopplingar mellan hållbarhet och lönsamhet i kristider och han ger även exempel på hur anställda sparat tid och pengar. Han beskriver också hur hållbarhet kan fungera som en innovationsdrivare och bidra till nya arbetsmetoder samt hur ett aktivt arbete med att minska sjukfrånvaron kan vara ett bra sätt att minska kostnaderna. Klicka här för att läsa artikeln (pdf)