Posts tagged Tidningen Chef
Expertpanelen ger råd för att hjälpa en chef förverkliga sina etik- och miljöidéer

Tidningen Chef låter i varje nummer en expertpanel bidra med sina råd till en chef som befinner dig i en oönskad situation. Kristina Brandt, miljö- och kvalitetschef på ett mellanstort företag, vände sig till tidningen för att få hjälp då hennes brinnande intresse för miljö- och etik inte fick något gehör hos ledningen. Hur skulle hon omsätta sina idéer till praktik?

Read More