Miljöförstöring är fortfarande ett brinnande problem

maxresdefault.jpg

Cuyahogafloden har fått sitt namn efter hur den ringlar sig norrut genom nordöstra Ohio på sin väg ut mot Eriesjön. På Aniroquoian-indianernas språk betyder cuyahoga just ”den krokiga floden”. Floden är inget betydande vattendrag, bortsett från att staden Cleveland växte upp vid dess mynning. Få utanför Ohio kände förmodligen till flodens namn innan 1969 när Cuyahogafloden blev porträtterad i tidningen Time som ett exempel på hur förgiftade många amerikanska vattendrag var vid den här tiden. I juni det året fattade nämligen floden eld när en gnista från ett förbipasserande tåg antände oljeindränkt avfall som flöt i floden tillsammans med avloppsvatten och industriavfall från allehanda fabriker längs flodens sträckning. Något djurliv fanns inte längre i floden och tidningen beskrev Cuyahoga som "en flod som osar snarare än flyter fram" och "en flod där människor inte drunknar utan blir upplösta". Floden hade fattat eld flera gånger tidigare och branden 1969 blev därför ingen stor nyhet till att börja med, inte ens i Cleveland. När lokalmedia dök upp var branden redan släckt och de bilder som Time använde på omslaget var hämtade från den större och kostsammare flodbranden 1952.

Den symboliska betydelsen av flodbranden 1969 blev desto större. Den är en av de händelser som anses ha väckt medvetenheten hos det amerikanska folket om hur omfattande miljöförstörelsen i landet var. Den brinnande Cuyahoga-floden bidrog till införandet av nya regleringar för utsläpp, lagar som skyddade vattendrag och till skapandet av det amerikanska miljödepartementet Environmental Protection Agency.

Branden på Cuyahogafloden 1969 var inte den första, men det blev den sista. Så småningom avtog utsläppen och dumpningen av allehanda avfall, reningsanläggningar byggdes och begränsningarna för vad som kan släppas ut har ökat, decennium för decennium. Djurlivet har återvänt och den som tittar ner på floden från järnvägsbron där branden startade kan inte tro att det var där som en miljörevolution startade. maxresdefault

 

En torsdagskväll för några veckor sedan noterade invånarna i sydöstra delen av Bangalore hur stora rökmoln steg mot himlen. Röken tycktes komma från Bellandursjön, stadens största sjö. De kunde först inte tro sina ögon men insåg snart att det otänkbara hade hänt: sjön hade fattat eld. Igen.

Precis som Cuyahogafloden var 1969 är Bellandursjön kraftigt förorenad, en brun sörja av avloppsvatten och industriavfall som ofta löddrat på grund av alla tvättmedelsrester. Men till skillnad från Cuyahogafloden krävdes ingen yttre gnista för att Bellandursjön skulle börja brinna. Blandningen av metan och fostater gör att floden kan självantända och när den giftiga röken nådde lägenheterna i sydöstra Bangalore nåddes av röken skickade myndigheterna ambulanser till platsen för att kunna behandla alla som önskade.

Till skillnad från vad som hände efter branden på Cuyahogafloden har myndigheterna i Bangalore inte gjort något alls. Ansvaret är delat mellan olika myndigheter som hittills mest skyllt på varandra. De är sannolikt också oroliga för att miljöregler skulle hämma den blommande it-sektorn som gjort staden känd. Sektorn är sannolikt en av orsakerna till att sjön självantänder.

Varje år hanteras 20 000 ton med e-avfall i staden, varav 90 procent hanteras utanför myndigheternas kontroll. Det gör att halterna av bly, kvicksilver och andra gifter ökat i både luften och i grundvattnet, vilket förgiftar invånarna direkt och indirekt. Läget är så allvarligt att experter nyligen varnade för att staden kommer vara obeboelig om redan om sju år.

Alla svenska organisationer som på direkt eller indirekt har verksamhet i Bangalore har därför direkt eller indirekt ansvar för vattenkvaliteten i den brinnande sjön. Uppmärksamheten kring den brinnande Bellandursjön kan förhoppningsvis få samma effekt för medvetenheten om miljöförstörelsen i Indien som Cuyahogafloden fick i USA i slutet av 1960-talet. Det är samtidigt en påminnelse om att kampen för miljön är långtifrån över.

-

Publicerad i CSR i Praktiken 24/3 2017.