Nästa oljekris inträffar om tre år. Och det är elbilarnas fel.

cq5dam.resized.img_.1680.large_.time1472223613960.jpg

De kommande sex åren kommer priset på elbilar att falla. År 2023 kommer det inte längre vara någon prisskillnad mellan elbilar och konventionella bilar, enligt en analys av Bloomberg New Energy Finance. Bara under 2015 föll priset på batterier med 35 procent, samtidigt som de blir allt effektivare. Glöm en räckvidd på fem, sex mil. Redan dagens elbilar har i snitt en räckvidd på mellan femton och femtio mil (Nissan Leaf: 120 - 200 km, BMW i3: 130 - 300 km, Opel Ampera E: 500 km), och 2023 kan vi förutsätta att räckvidden är fullt jämförbar med en bil som drivs med fossila bränslen. Skulle räckvidden inte vara det, kommer i vilket fall som helst nätet av laddstationer vara finmaskigt nog för att man 2023 inte ska behöva planera sin körning efter var man kan tanka ström, som är fallet nu.

Så länge oljebolagen ägde bensinstationerna hände inget, men nu när Circle K kapat alla band till Statoil kanske de äntligen kommer förstå sin roll som laddstationer för både folk och fordon, och börja bygga ut möjligheterna att tanka ström. De riskerar annars att bli omkörda av biltillverkarna själva. Tesla har redan en egen infrastruktur av laddstationer och Volkswagen, BMW, Mercedes och Ford planerar ett eget nät.

Tillbaka till utvecklingen av nybilsförsäljning. Bloomberg utgår från S-kurvteorin som förklarar försäljningsutvecklingen när kylskåp, tv-apparater och datorer slagit igenom och drar slutsatsen att elbilar borde stå för 35 procent av all nybilsförsäljning i världen 2040. Detta kommer att orsaka en global oljekris likt den som inträffade 2014 när tillgången av olja överträffade efterfrågan. Nästa oljekris kommer orsakas av samma skäl: efterfrågan på olja kommer minska i takt med de nya elbilarna. Så länge elen är förnyelsebar är det goda nyheter för klimatet.

Jag tror dock att omställningen kommer gå ännu snabbare. Det innebär att elbilar kommer att dominera försäljningen av fordon redan i slutet av 2020-talet. Och det innebär att oljekrisen kommer ännu tidigare än 2023, som Bloomberg antar. Till grund för denna slutsats finns fem orsaker.

Den första orsaken är att S-kurvteorin utgår från när befolkning ska anamma en ny produkt med nya funktioner som de inte tidigare använt, medan bilen ju inte är en ny produkt. Det enda som skiljer upplevelsen av att köra en elbil jämfört med en bensinbil är möjligtvis att elbilen är smartare och roligare att köra (vilket snabbar på utvecklingen ännu mer).

Den andra orsaken är att även bensin-/dieselbilar blir allt mer energieffektiva. Nästan alla moderna bilar levereras med start/stopp-funktion vilket minskar förbrukningen och ett ökat antal tillverkare erbjuder hybrider. BMW har exempelvis elektrifierat alla storsäljare i sin modellportfölj som numera kan fås som laddhybrider, samtidigt som motorerna blir allt bränslesnålare. Det har gjort att ett stadsjeepen – tidigare ett klassiskt exempel på bränsleslukande monster - numera kan fås i en version som släpper ut mindre än 100 g/km!

Så här kan en miljöbil också se ut. Den här versionen släpper ut mindre än 100g co2/km

Men tro inte att bränsleeffektivitet bara är en europeisk eller japansk grej. Flera av biltillverkarna i Kina och Indien spottar ut bränslesnåla bilar för att möta en efterfrågan på bilar som är billiga i drift (exempelvis Roewe 360 eller Tata Bolt) Till och med i USA har man övergått till att prata om performance istället för antal cylindrar vilket gjort det möjligt att marknadsföra en stor Cadillac utan att berätta att den bara har fyrcylindrig motor eller att döpa om motorn i Amerikas bäst säljande pickup Ford F150 till Ecoboost trots att den krympt till 2,7 liter i volym. Ja, idag är det till och med möjligt att kränga en bil med argumentet att den är liten, som Fords mini-SUV Ecosport.

932

Den tredje orsaken till att omställningen till elfordon kommer gå snabbare än Bloomberg beräknat är att det finns en växande rörelse med människor som konverterar bensinbilar till elbilar. De får därmed det bästa av två världar: gammeldags charm och modern drivlina (se bilden!). Det gör att de ombyggda bilarna blir mer miljövänliga än nya elbilar eftersom man slipper använda en massa ny råvara för att bygga bilarna.

Resursvinsten blir extra tydlig när det gäller större fordon, som lastbilar och bussar. Genom att konvertera en gammal dieselbuss till eldrift sparar man 10 ton råvara samtidigt som kostnaden blir lägre. (Inte konstigt att orderlistan är lång hos bolag som Complete Coach i Kalifornien som bygger om bussar!)

En fjärde orsak är att elbilsrevolutionen inte bara gäller bilar, utan snarare är en elfordonsrevolution. På fordonsmässan i Dehli i vintras var Tatas nya bus Ultraelectric lite av en snackis men de är knappast först på bollen. I London har man testat olika sorters elbussar, både induktionsladdade och sladdladdade  under flera år. Volvo har testat olika bussvarianter i både Hamburg och Stockholm och i Södertälje rullar sedan några veckor en Scaniabuss som laddas med induktionsteknik i vanlig linjetrafik.

Alla stora lastbilstillverkare har annonserat sina planer på olika former av eldrivna fordon. När den mest omtalade tillverkaren just nu – helt nya Nikola Motor – visade upp sin nya lastbil Nikola One för två veckor sedan hade den förstås elmotor

Även jordbruksmaskiner kommer förstås elektrifieras. Inför SESAM, den franska jordbruksmässan, har John Deere berättat att man kommer visa upp en helt eldriven traktor.

Den femte orsaken till att efterfrågan på petroleumbränslen kommer minska snabbt är att tillgången på alternativa fossila bränslen kommer att öka de kommande åren. Det allra snabbaste sättet att minska utsläppen från ett fordon är förstås att byta ut diesel mot biodiesel vilket kan tillverkas av en rad olika spillprodukter.

Summa summarum: jag tror alltså att omställningen till eldrivna fordon kommer gå mycket snabbare än väntat och att det kommer leda fram till en oljekris i början på 2020-talet. Enligt Bloombergs beräkningar kommer detta ske 2023, när bortfallet i oljebehov blir ett lika stort slag mot lönsamheten i branschen som ökningen av oljeproduktion (på grund av upptäckten nya sätt att utvinna olja genom fracking och oljesand) orsakade 2014, vid den senaste krisen. På grund av de fem orsaker som listats ovan tror jag alltså att den kan inträffa tidigare, kanske redan 2020.

Historiskt sett har oljebranschen haft två sätt att hantera oljekriser: minska produktionen för att pressa upp priset, eller öka produktionen för att kompensera för inkomstbortfall. Det har dock förutsatt att efterfrågan på petroleumbränslen varit högt eftersom transportsektorn varit beroende av dessa produkter.

I en tid när efterfrågan inte längre är fallet har oljebranschen inget att sätta emot. Minskar de produktionen för att pressa upp priset bidrar de bara till att öka incitamentet för att byta från fossila bränslen till el. Ökar de istället produktionen kommer övergången att gå saktare, men den kommer inte kunna hindras. Det monopol som oljebranschen haft på fordonsbränslen är något som hör historien till.

- - -

Volvos nya V40 ska börja produceras 2017. En ren elversion kommer först 2019.

Volvo kommer sannolikt inte klara omställningen

Ur ett svenskt perspektiv är det naturligtvis intressant att fråga sig om Volvo kommer kunna klara av den här omställningen. För bara två år sedan avfärdade Volvos VD tanken på elbilar utan förklarade att man tänkte satsa på laddhybrider. För ett år sedan hade man ändrat sig och siktar nu på att lansera rena elbilar 2019. Volvo räknar samtidigt med att kunna erbjuda en laddhybrid till samma pris som den vanliga dieseln 2019, vilket låter bra idag men det är sannolikt för sent 2019 om man ska kunna få några konkurrensfördelar av det.

Bakom Volvos uttalade ambition att vara den tillverkare som är snabbast att ställa om till ett elektrifierat modellprogram står sannolikt insikten om att man är sent ur startblocken. För fyra år sedan fick jag köra en av förseriebilarna av V60 twin-engine och var lyrisk. Men sedan dess har i princip ingenting hänt när det gäller elektrifieringen av Volvos modellprogram. Kan Volvo hämta hem det försprång som exempelvis BMW har på området? Jag tror tyvärr inte det.

Hur hyllad nya V90 än blivit i pressen är det en bil som byggd på ett antagande om att fossila bränslen är grejen, ett antagande som väldigt snabbt är på väg att bli inaktuellt. Både V90 och systermodellen XC90 har varit avgörande för Volvos ekonomi och är en av orsakerna till att biltillverkaren är mer framgångsrik än någonsin. Utvecklingen påminde om Nokia som var den mest framgångsrika tillverkaren av telefoner ända tills Apple kom och förändrade hela marknaden. Idag är Nokia ett varumärke man minns med nostalgi, lite som Saab.

Nej, Volvos enda chans till överlevnad är de kinesiska ägarna, som har tillgång till modern teknik på en marknad där elektrifierade fordon blivit en del av vardagen. Geely räknar med att 90% av deras försäljning ska komma från hybridversioner och elversioner av deras fordon 2020. Volvos beräkningar har varit betydligt blygsammare tidigare. I maj berättade man att hela produktportföljen ska elektrifieras och att man räknar med att ha sålt en miljon elektrifierade bilar till 2025.

Med tanke på att man säljer runt 600 000 bilar om året tills dess innebär miljonmålet bara att drygt var fjärde såld bil fram till dess ska vara elektrifierad. Ska Volvo lyckas överleva måste de ambitionerna skruvas upp rejält, bara för att hänga med hur marknaden sannolikt kommer att utvecklas. Vad sägs om att deklarera att 100% av alla fordon ska vara elektrifierade 2023, varav 35% ska vara rena elbilar?