Fördomar om Kina som jag tagit för givet

På flygresan hem från Shanghai ges tillräckligt med tid för att reflektera över den västerländska synen på kineser. Har den ändrats eller är den på det hela taget lika fördomsfull som den var för knappt två hundra år sedan?

I boken The Opium Wars går Julia Lovell noggrant igenom hur Storbritanniens sändebud i Canton gjorde sitt bästa för att provocera fram det första opiumkriget på 1840-talet. Vinsterna från opiumhandeln finansierade hela den brittiska flottan. Så när Kina förbjöd handeln med hänvisning till hälsoeffekterna och slängde ut de brittiska företag som sålde opium, var det enligt britterna ännu ett tecken på att kineserna var arroganta och opålitliga handelspartner.

Britterna drog sig tillbaka till den portugisiska kolonin Macau, sände efter förstärkningar och kultiverade fördomarna i väntan på att slå till. Kina var uppenbarligen ett bakåtsträvande samhälle, skyddat mot omvärlden av despoter. Att kineserna inte hade revolterat togs som tecken på att kineserna inte var lika begåvade som européer i allmänhet. Kinas ovilja att acceptera britternas varor och idéer om fri handel tolkades som att landet inte var öppet för nya innovationer, inte visste sitt eget bästa.

Den koloniala synen präglar fortfarande i hög grad västvärldens bild av kineserna. Väst uppfinner saker, de tillverkar dem. Väst visar vägen, de kopierar. Väst tänker, de tänker inte. Annars skulle de ju inte acceptera sin auktoritära regim - förstår de inte sitt eget bästa, eller?

För mindre än tio år sedan började en liten kinesisk firma ta de order som Ericsson var lite för fint för att befatta sig med. Idag är Huawei en av orsakerna till att Ericsson går dåligt. Eller rättare sagt: Ericssons fördomar om att ett kinesiskt bolag inte skulle kunna vara bättre än Ericsson är en orsak till att Ericsson går dåligt. Vi svenskar oroade oss för vad som skulle hända när Volvo fick kinesiska ägare och nu har vi svaret: Volvo går bättre än någonsin. I båda fallen kom fördomar på skam.

kinaimage_01-e1479369562452.jpg

På gatan i Shanghai krockar fördomen om ett lite outvecklat land hårt mot verkligheten. De flesta mopeder är elektriska, tysta. Det finns gott om elbilar. Flera tillverkare tillverkar bara elektriska bilar, de flesta erbjuder hybridversioner. Problemen att hitta en taxi på gatan beror inte på att de inte förstår vad en vinkning med handen betyder, som jag trodde, utan på att man inte bokar så längre. Man får en taxi via Didiappen eller via WeChat, som också hanterar betalningen.

Jag åkte till Kina för att få se hur det verkligen ser ut i de kinesiska fabriker som tillverkar våra saker, men det jag framför allt fick syn på var alla mina egna fördomar, fördomar om Kina som jag tagit för givna.

Väst tittar bakåt och undrar när Kina ska komma ikapp och ser inte att kineserna är före oss, på många områden. Jag inser naturligtvis att Kina, liksom väst, har utmaningar på många områden. På en del områden är vi bättre, på andra områden är de bättre. Den som tror att vi är bättre på allt gör klokt i att boka en resa till Shanghai.

-

Publicerat i Sydsvenskan 19/10 2016