Följ presidentvalet i USA, sett inifrån partiernas filterbubblor

När olika sajter skräddarsyr sina flöden med målet att de ska vara så relevanta som möjligt för användarna finns risken att man inte ser en del typer av nyheter, helt enkelt för att man inte brukar vara intresserad av alla typer av nyheter. Om man bara använder digitala media för att få veta om något viktigt har hänt i världen är faran därför att man inte får en balanserad bild, utan en bild där allt som inte bedöms vara relevant för just dig har filtrerats bort. Och hur ska vi då kunna veta vad som är sant eller falskt i världen?

Tekniken tycks ha gjort att var och en av oss lever i en egen filterbubbla där det blir allt svårare att upptäcka saker som vi inte redan gillar. Problemet är att det inte är vi som styr hur algoritmerna ska fungera utan att allt sker bortom vår kontroll och – kanske mest skrämmande av allt – utan att vi tänker på det eller märker det.

Frågan om vem som ytterst är ansvarig för detta är tillsammans med frågan om vad man kan göra åt det, centrala frågeställningar i min essä "En värld av filterbubblor". Intresset för essän har varit stor, från såväl media som allmänheten, eftersom den ger en förklaring till den djupa polarisering som präglar retoriken hos båda sidor i det amerikanska presidentvalet.

Filterbubblornas påverkan är problematisk, eftersom en majoritet av amerikanerna får sina nyheter från sociala media (detta gäller även svenskarna numera).

För att ge en djupare förståelse för hur världen ser ut från respektive partis horisont, speglat genom filterbubblor, har jag skapat två bubblor som jag gjort tillgänglig för svenska läsare. I varje bubbla ser ett uppdaterat Twitterflöde som det ser ut just nu. Det gör det möjligt att jämföra vilka nyheter som det talas mest om i respektive bubbla, samt att jämföra hur nyhetsvinklar och bildval skiljer sig åt.

Här är ett exempel, hämtat från i mitten av september.

Så gjorde jag

Bubblorna är skapade med hjälp av Twitters algoritmer för att föreslå konton som liknar de man redan följer. Facebooks algoritmer är mer sofistikerade än Twitters algoritmer eftersom de utgår från betydligt mer information om användaren (exempelvis vilken politisk hemvist som användaren uppgett). Mitt val av att ändå använda Twitter beror på min strävan efter att göra bubblorna så autentiska som möjligt, utan indirekt påverkan av mina egna personliga preferenser.

För att åstadkomma det måste alltså valen av vilka röster som ska tillåtas tränga igenom filtret bestämmas av algoritmen. Med den utgångspunkten är en simpel algoritm som fungerar på ett förutsägbart sätt att föredra, och valet föll därför på Twitter vars algoritm till stor del utgår från en analys av kollektiva beteenden. Det är detta som ligger till grund för rekommendationer av typen "andra som följt X följer också Y".

Med utgångspunkt från en kärna bestående av ett dussintal konton med tydlig republikansk hemvist (exempelvis Donald Trump, Mike Pence, Demokratiska Partiers officiella konto, Fox News osv), har jag accepterat de förslag som Twitters algoritm föreslagit, under förutsättning att de twittrar om politik. Bilmärken och ölmärken gick bort alltså. Sedan har fortsatt att acceptera de förslag som den utökade bubblan gett tills dess att jag fått en republikansk filterbubbla med ett 50-tal konton.

Samma metod användes för att skapa en motsvarande demokratisk bubbla. Överlappet mellan bubblorna finns, men är mycket litet och begränsat till ett par konton.

Bubblorna

För att kunna titta in i dem krävs ett registrerat twitterkonto, och att du är inloggad på Twitter.

democrat-republican-party