Gör din plikt, kräv din rätt - eller tvärtom?

August_Palm_i_Haga.jpg

Vad vill egentligen socialdemokraterna? Regeringens många utspel och illa förberedda förslag, när det gäller hur flyktingvågen ska hanteras, har gjort att frågan om socialdemokraternas viljeriktning varit aktuell hela hösten. Några tydliga besked har inte getts. Det är inte bara oppositionen och de liberala ledarsida som undrat – även partiets främsta företrädare verkar frågande. När frågan ställdes för första gången i historien – den 6:e november 1881 – var den retorisk. Svaret levererades av den 32-årige skräddaren och agitatorn August Palm under en sammankomst på ett hotell i Malmö.

Hans tal var ett av de första stegen mot en organiserad arbetarrörelse och syftade till att förklara hur socialdemokratiska värderingar skulle kunna förändra samhället.

Stavningen av talets titel ”Hvad vil sosial-demokraterna?” avslöjade att Palm spenderat tid i Danmark. Innehållet utgår från att auditoriet tagit del av diskussionen om socialdemokrati i grannlandet och han vill bemöta de felaktiga föreställningar man kan ha fått. Bland annat understryker han att socialdemokrater inte saknar fosterlandskärlek men älskar hela mänskligheten desto mer. De vill verka för att alla ska betrakta varandra som hörande till samma samfund, som bröder som hjälper varandra. Det är fröet till den tanke som några decennier senare formuleras som en slogan: gör din plikt, kräv din rätt.

1882 ledde August Palm ett liknande möte i Haga.

När Stefan Löfven levererade sitt jultal utgick han från att auditoriet tagit del av diskussionen om hur andra EU-länder, exempelvis Danmark, inte tagit sitt fulla ansvar för att ta emot flyktingar. Eftersom de universella mänskliga rättigheterna är en av folkhemmets grundstenar, är ju de svenska socialdemokraterna principiellt för en generös flyktingpolitik.

Samma dag skrev Henrik Sass Larsen, gruppledare för de danska socialdemokraterna, en debattartikel i Politiken om partiets hållning i flyktingfrågan. Rubriken löd ”Vi vill gøre alt för att begrænse antallet” och kontentan vara att partiet principiellt är emot en generös flyktingpolitik. Man anser att det vore att offra folkhemmet i humanismens namn.

Samma tankar ligger bakom det uppmärksammade förslaget att beslagta flyktingarnas ägodelar över ett visst värde: gör din plikt (genom att betala) innan du kan kräva din rätt (hjälp och bidrag). På vår sida sundet är inställningen den motsatta: vi låter dig utnyttja din rätt även innan du gjort din plikt.

öresund16195955312_df43084038_k

Båda sidor har fel. Den socialdemokratiska tanken var aldrig att det ena måste vara uppfylld innan den andra kunde förverkligas, utan att plikten och rättigheten samexisterade.

Om det är något som hotar folkhemmet så är det varken flyktingarna eller ett ökat antal immigranter (de två grupperna bör inte sammanblandas) men att socialdemokrater på båda sidor sundet tycks vara på väg att glömma sin historia och tappa kontakten med sin ideologi. Folkhemmet vilar trots allt på breda socialdemokratiska, liberala, humanistiska värderingar – inte vänsterpopulism.

-

Publicerat 29/12 2015 i Sydsvenskan. Bild på Öresundsbron av Maria Eklund med CC-licerns.