Efterlängtad självreflektion av etiken i TeliaSonera

teliafönster.jpg

teliafönsterRummet var fullt när Telia Sonera arrangerade ett öppet seminarium med fokus på bolagets hållbarhet i anslutning till bolagsstämman igår. Många av oss som tidigare kritiserat bolaget för bristande kontroll, total frånvaro av självinsikt eller ledningens arrogans fanns på plats (mina inlägg här, här och här), särskilt inbjudna av företaget. Och nog fick bolaget kritik alltid – men från scenen. Seminariet visade sig vara en imponerande uppvisning i självkritik där de utmaningar bolaget står inför, inte vad man åstadkommit, stod i fokus. Det starkaste och tydligaste tecknet på att bolaget nu tar etiken och hållbarhetsfrågorna på största allvar var kanske att Johan Dennelind, bolagets nya vd, inte bara var närvarande men inledde med att summera den omstart man gjort med att konstatera: ”Vi kämpar för att försöka göra de framsteg vi önskar”.

Därefter tog Michaela Ahlberg, ny chef för efterlevnadskontroll på bolaget, över scenen och inledde summering av läget. Trots den stillsamma, sakliga formen var det en kraftfull uppgörelse med det tidigare så obegripligt eftersatta etik- och hållbarhetsarbetet.

Med en bild på pressklipp av några av alla de skumraskaffärer bolaget avslöjats vara inblandad i inledde Ahlberg att konstatera att detta var utgångspunkten för arbetet av vad som verkar vara en helt ny hållbarhetsavdelning. Hon fortsatte att avslöja att bolagets uppföljningssystem sett bra ut i en PowerPoint-format eller på skrivbordet men att de var helt meningslösa för att upptäcka avvikelser i verkligheten. Det saknades inte processer, dokument eller goda intentioner på TeliaSonera tidigare. Däremot verkar ingen ha ställt sig frågan om de var anpassade till, och fungerade, i verkligheten.

Som Ahlberg konstaterade inbjöd bolagets starkt decentraliserade upphandlingsprocesser till korruption eftersom det inte koordinerades eller kontrollerades av högre ort. Rutinerna var så luddigt formulerade att i princip vem som helst kunde göra inköp av vem som helst utan att ta hänsyn till de uppförandekoder som bolaget påstod att man följde!

Som ett exempel visade Ahlbom en talande bild från en inspektion man gjort under året där det var tydligt att de helt nya hjälmarna och säkerhetsvästarna inskaffats för inspektörernas skull, inte med tanke på arbetarnas säkerhet.

TeliaSoneras uppvisning i ödmjukhet och öppenhet höjde i ett slag ribban för hur man kommunicerar sitt hållbarhetsarbete. Genom att låta VD inleda visar man att frågorna har prioritet. Genom att låta honom vara självkritisk visar man att man förstår frågornas komplexitet. Genom att under 45 minuter enbart fokusera på utmaningarna snarare än vad man gjort framstod bolaget och dess representanter som verklighetsförankrade, ödmjuka och pålästa.

Genom att avsluta med att meddela att man just nu arbetar om uppförandekoden från grunden, reviderar alla policys och, inte minst, utbildat alla anställda i högriskländer i etik genom att använda rollspel snarare än att låta dem läsa policys som förr, återskapade man ett förtroende för bolaget som man inte förtjänat på länge.

Mot slutet avslutade Michaela Ahlberg med att retoriskt fråga sig själv om deras nya system funkar i verkligheten. ”Inte fullt ut. Än.” blev svaret.