Tio råd för att komma igång med CSR

”Var ska man börja om man som företagare vill jobba med CSR?” Det är en av de vanligaste frågorna jag får och det korta svaret är ”hemma”. CSR handlar nämligen inte om välgörenhet eller skänka pengar till barn i Asien, utan om att använda hållbarhet för att öka lönsamheten i den egna organisationen, på hemmaplan. I min bok ”CSR i praktiken – hur företag tjänar pengar på hållbarhet” finns över 160 konkreta exempel på vad andra företag gjort för att ta mer ansvar i samhället, ur ett miljömässigt, socialt och etiskt perspektiv. Jag är dock väl medveten om att så många exempel kan bli övermäktigt eftersom en genomgång av det breda slaget ändå inte ger någon tydligt fingervisning om var man bör börja arbetet.

Så jag gjorde en lista med tio saker att börja med. En del är enklare att genomföra och andra är lite svårare, men alla syftar till att göra ditt företag lönsammare och hållbarare. Och dessutom: alla åtgärder kan genomföras på tre månader.

1. Börja spara el. Detta kan bidra till att minska kostnaderna så att man har råd att byta till förnyelsebar energi, som är lite dyrare. Dess- utom är det ett utmärkt exempel på hur man kan visa att det är lön- samt att vara hållbar. Byt till lågenergilampor och be it-avdelningen se till att alla datorer stängs av automatiskt på kvällen. Det går snab- bare att minska utsläpp genom att arbeta med energieffektivisering än att bygga förnyelsebar energi. Det är dessutom det lönsammaste sättet.

2. Byt till förnyelsebar energi. Världens forskare är eniga om att vi snabbt måste få ner utsläppen av koldioxidutsläpp för att minska växthuseffekten. Det snabbaste sättet att göra det är byta till förny- elsebara energikällor: vindkraft, vattenkraft, solenergi eller bergvär- me. Genom att spara energi bidrar du både till att minska energikost- naderna och till att den förnyelsebara energi som produceras räcker till ännu fler. Gör en energibesiktning av lokalerna och identifiera de största energiförbrukarna. Se speciellt över ventilation och eventuell luftkonditionering.

3. Anställ funktionshindrade och invandrare. Spegla era kunder. Alla ska inte kunna allt, men fokusera på att hitta tjänster där funk- tionshinder inte är ett problem och där språkkunskaper är en fördel. En blind person är lika trevlig i telefon som en seende. En man som pratar arabiska är en bra säljare till kunder som pratar arabiska. Sätt flaggor på folks namnskyltar. Som bonus kan man få bidrag för att anställa dessa grupper.

4. Hushålla med resurser. Använd så mycket återvunnet material som möjligt i all produktion och gör det lätt att återvinna produkterna när de använts. Arrangera en energijakt nattetid och drick inte flask- vatten. Skapa larm som säger ifrån när anställda jobbar för myck- et – företaget kanske tjänar på övertid på kort sikt, men det sliter ut anställda och kan medföra stora kostnader på lång sikt.

5. Engagera er i lokalsamhället. Undersök vilka problem ni kan bidra till att lösa lokalt utifrån den kunskap ni har. Gör plats för prakti- kanter, funktionshindrade och äldre i organisationen och fokusera på vad de kan bidra med, inte på det de inte kan. Det räcker inte att skriva en check – engagera er och ni kommer att få mer tillbaka än ni ger.

6. Dra ner på resandet. Ju mer vi lär oss att jobba digitalt, på riktigt, desto bättre är det. Sätt tydliga mål. Det är okej att resa för att träffas när man inleder ett projekt, men inte sen. Ju mer man kommunice- rar via webben (Skype, eller andra typer av telefon- och videokonfe- renssystem), desto bättre. Dela dokument och projektinformation via webben. Åk inte taxi när det finns kollektivtrafik. Alla tjänar på det. Klimatkompensera flygresor och ledningens bilar. Dessutom får man mer tid över.

7. Börja återvinn. Bygg återvinningsstationer vid skrivarna. Skriv ut dubbelsidigt. Ta bort folks papperskorgar och tvinga dem att gå till återvinningsstationerna. Börja mäta hur mycket osäljbart avfall som produceras per producerad produkt.

8. Ät mat. Inte så mycket. Mest växter. Vi påverkar jorden baserat på hur vi äter, både genom hur maten produceras (långa transporter, hormoner, tillsatser och djurvård) och genom den energi och det vat- ten som går åt för att tillverka den. Vi äter för mycket, slänger för mycket och äter för fett. Ge kostrådgivning, sälj nyttig mat i auto- mater, erbjud frukt i mängder och vatten i stället för läsk. Hjälp de anställda att lära sina barn leva smartare och hälsosammare.

9. Ta hand om personalen och hjälp dem att ta hand om sig själva. Det är svårt att balansera familj och jobb och samtidigt ha tid att ta hand om sig själv. Gör det lätt för de anställda att röra på sig på arbetstid (köp in tjänstecyklar och stegmätare), på fritiden (subven- tionerat gymkort) och ge dem en ergonomiskt riktig arbetsplats, och du kommer få en piggare personal. Kombinera det med tillgång till kunskap (t.ex. hur man hanterar tonårsbarn) och tillgång till expert- rådgivning när det känns tufft och personalen känner att de blir omhändertagna.

10. Lev som ni lär. Ledningsgruppen och cheferna är de som måste gå i bräschen och visa alla att de lever som de lär. Apan ser, apan gör. Detsamma gäller anställda.