Försvarets nya motto: green and mean

vätgaszh2x1800.jpg

Det är inte längre bara uniformerna och fordonen som är gröna i militären. Intresset för att övergå till förnyelsebara bränslen är stort och har flera orsaker. En önskan om att ta ansvar för vår gemensamma miljö kan låta märkligt med tanke på att vi talar om en organisation som är skapad för att döda människor om man anser det nödvändigt. Likväl är armén, flygvapnet och flottan att betrakta som vilken myndighet som helst när det gäller miljöfrågan och liksom alla andra måste minska sin klimatpåverkan. Den svenska försvarsmakten har miljöhandläggare på de flesta förband och brittiska flottan är stolta över att de är bättre än de andra vapenslagen inom den brittiska försvarsmakten på att spara el. En annan anledning är att förnyelsebara bränslen som el och biodiesel går att framställa lokalt medan fossila bränslen kräver import. Indirekt kan bränslebehovet alltså göra att en del av budgeten gynnar länder som man betraktar som fienden.

Den starkaste drivkraften är dock något så prosaiskt om att spara pengar. Den amerikanska försvarsmakten använder exempelvis ofattbara 26 procent av sin budget, eller 36 miljarder kronor (4 miljarder dollar) per år på bränsle! Insikten har lett till att aggressiva satsningar på förnyelsebara bränslen de senaste åren, parallellt med kraftiga energieffektiviseringsprogram.

Den amerikanska militären planerar att bygga solcellsanläggningar med en kapacitet på 3MW till 2025 och räknar med att köpa 100 000 elfordon fram till 2020. Flottan har gjort mängder med intiativ inom ramen för ett program kallat för The Great Green Fleet och flygvapnet har bland annat BlackHawk-helikoptrar som flyger på etanol.

För att inte beskyllas för att ägna sig åt grönmålning (ironi!) eller för att anklagas av den nya republikanska administrationen för att vara influerade av det demokratiska partiets tankar beskrivs satsningarna som ett sätt att stärka militärens strategiska förmåga. Marinkapten Jim Godeau, som lett försvarsdepartements miljöarbete, säger att insatserna under de senaste fem åren resulterar i en försvarsmakt som både är uthålligare och dödligare (!).

vätgaszh2x1800

Valet av bränsle kan också ge taktiska fördelar. Förra veckan fick den amerikanska armén en första sändning av Chevrolet Colorado ZH2, en vätgasdriven jeep, för att testa den i verkliga förhållanden. Samtidigt som de flesta biltillverkare har övergett vätgas (med några japanska och koreanska undantag) ökar intresset för bränslet i militära sammanhang. Vätgasmotorer är nämligen tysta vilket förstås är en oerhörd fördel. Trots att en ZH2 har motorn igång kan man höra fåglarna i träden bakom bilen. Vem hade trott att biobränslen också skulle kunna fungera som ett grönt camouflage?

-

Publicerat i CSR i Praktiken 21/4 2017.