Vi behöver mer, inte mindre, nationalism

trump-sqkTDqN4QPrxPoJFnz24jTmPFY4.jpg

Det är enkelt och bekvämt att ge vita, lågutbildade, äldre män skulden för att Donald Trump valts till USA:s näste president. De är väl rädda för förändring, för kvinnor, för invandrare, för att bli av med sina privilegier, kan man anta.Det är enkelt och bekvämt att trösta sig med att de är i minoritet - bara omkring 25 procent av den amerikanska befolkningen som helhet röstade ju på Trump. De är väl inte så upplysta som resten av oss, kan man tänka. De sitter förmodligen i sina filterbubblor med en grumlig uppfattning om hur saker och ting egentligen är. Kolla här, kan alla andra säga och posta en länk till en undersökning som visar hur millenials i åldern 18 till 38 röstade i valet. Om bara de vettiga fått bestämma skulle Hillary Clinton vunnit! Kolla här, kan alla andra säga och peka på det faktum att Clinton fick fler röster. Om bara de amerikanska vallagarna varit moderna hade Clinton vunnit! Kolla här, kan alla andra säga och dela länkar till historier där vita, lågutbildade, äldre loosers förklarar varför de röstade på Trump. ”Om det inte vore för det här slöddret skulle Clinton vunnit.”

Det är enkelt och bekvämt att resonera så, men det ger inget svar på varför så många valde Trump. De vita, lågutbildade, äldre männen saknar mycket, men sunt förnuft har de. På något sätt var det logiskt för dem att välja Trump.Kanske är det inte en röst mot förändring, utan en röst för att slå vakt om ett kulturarv? Det menar antropologen Cathrine Thorleifsson vid Oslo universitet som framträdde på Riksantikvarieämbetets höstmöte förra veckan. Hon har undersökt varför människor i områden som historiskt sett alltid röstat vänster plötsligt tycks rösta på höger. Hur blev de röda så blå?

Doncaster i England är ett exempel. När den sista gruvan lades ner på 1990-talet blev många arbetslösa. Thorleifsson pekar på att invandrarna som anlände vid samma tid uppfattades som representanter för den globalisering som orsakat gruvnedläggningen.För företagsledaren framstår nedläggningen aldrig som något annat än logisk. Arbetaren förstår den aldrig på annat vis än känslomässigt, och han känner sig sålunda ignorerad av eliten när han hör politiker säga att utvecklingen tyvärr inte går att hindra.Människor söker tillhörighet. De som förstår att de inte tillhör framtiden söker tillhörighet med historien som glorifieras till en tid när allt var bra. Den kulturhistoriska identiteten bidrar till att minska den existentiella osäkerhet som många känner, konstaterade Thorleifsson.

Ju mer global världen blir, desto viktigare blir den lokala tillhörigheten. Motståndarna är mer än motståndare, de framställs som ett hot mot kulturarvet och därmed den nationella identiteten och lyckas sålunda mobilisera människor som lägger sin röstpå vad de uppfattar som sitt land. Argumenten från högerkanten ekar från Lukasevangeliet: "Den som inte är med oss är mot oss."Det hände i USA, i Storbritannien, i Ungern.

Önskar vi en annan utveckling i Sverige behöver vi mer, inte mindre nationalism från alla partier. Men framför allt behövs en annorlunda nationalism: den som vill se mer öppenhet, solidaritet och tolerans måste visa att dessa värderingar är en del av det svenska kulturarvet. Framtidsvisioner väger lätt mot idéer med historisk tyngd.

-

Publicerad i Sydsvenskan 17/11 2016