Hälsningar från Florida - där klimatförändringar inte förekommer

8071392448_01cf8631fb_o.jpg

8071392448_01cf8631fb_o Det var 1970 som Floridas delstatsregering beslutade att ”the Sunshine State” skulle bli delstatens officiella smeknamn. Även ”The Alligator State” och ”The Orange State” fanns med i diskussionerna men föll bort eftersom man insåg att det inte skulle låta så bra. När Rick Perry tillträdde som Floridas guvernör 2011 började han fundera i samma termer när det gällde delstatens kommunikation med medborgarna. Han hittade flera saker som han inte gillade. Året därefter påbörjades arbetet med att ta bort ord som ”klimatförändring” och ”global uppvärmning” i all kommunikation. Perry är nämligen inte övertygad om klimatförändringarna verkligen är orsakade av människan.

Eller snarare: han tillhör de som är helt övertygade om motsatsen. Att allt mer forskning pekar på att Florida riskerar att bli en av de stater som kommer att drabbas hårdast när klimatförändringarna gör att havsnivån stiger spelar liksom ingen roll. Perry menar att forskningsrönen inte är övertygande nog. Dessutom verkar han alltså tro att problemet ska försvinna om man inte får tala om det.

När en forskare skrev en rapport om hur klimatförändringarna påverkar spridningen av en viss sjukdom blev hon därför ombedd att radera varje omnämnande av ”klimatförändring” för att undvika att det skulle fastna i den ”redigeringsprocess” som Hälsodepartementet i delstaten hade planerat (Detta inspirerade tidningen Wired till att försök att skriva om frågan utan om skriva om frågan. Se resultatet här.) Språkanvändning är viktig och symboliskt men det får inte användas för att förvränga eller dölja sanningen.

En av effekterna är tydlig i Florida. Trots att delstaten gör skäl för sitt smeknamn halkar man efter när det gäller investeringar i förnyelsebar energi och då särskilt solenergi.  Att stater som New Jersey och Massachusetts ligger före Florida understryker det faktum att det som gör dem ledande inte beror på antalet soltimmar utan på en annan förnyelsebar energi: den politiska viljan.

När jag nyligen besökte Florida var det därför svårt att bestämma sig för vad som var mest deprimerande: att man inte drar nytta av de hållbara resurser som finns i överflöd eller att delstatens företrädare på allvar inte tror att man har något att vinna på det? Som utrikesminister John Kerry poängterade i ett tal: vi kan inte slösa tid på att debattera om vi kan säga klimatförändring eller inte.

Vi måste tänka på hur vi motverkar klimatförändringarna istället. Det är en ståndpunkt som tål att upprepas, inte minst i de företag som fortfarande inte satt klimatfrågan tillräckligt högt på agendan. Alla kan inte göra allt, men alla kan göra något. Men å andra sidan: nog hade det varit skönt om Rick Perry hade haft rätt, att problem försvinner om man inte talar om dem. Det finns åtminstone en handfull globala problem jag skulle vilja addera till den listan i så fall.

-

Publicerad i CSR i Praktiken 27/3 2015. Bild från Bostons Bibliotek, med CC-licens.