Därför mesar bröderna Lundin i media

Det första min boxningstränare anmärkte på var att mina slag saknade sting. Även om rörelsen kommer från axeln måste kraften komma från fötterna, förklarade hon. ”Man känner i slagen om du står på stadig grund eller inte.” Samma avsaknad av sting är uppenbar i de slag som bröderna Lundin delar ut i senaste ronden av deras boxningsmatch med media. Varför låter de inte kraften komma från fötterna? Varför berättar de inte om sina värderingar och hur de påverkar deras sätt att agera? Varför berättar de inte om hur uppförandekoden följs upp, eller konkretiserar vilken positiv inverkan de haft lokalt i Sudan, Etiopien eller Kongo. Varför låter de oss inte känna om de står på stadig grund?

Det andra min tränare klankade på var att jag glömde skydda både ansiktet med händerna mellan slagen. ”Om du inte skärper dig får du snart en blåtira som sabbar ditt utseende.”

Trots att den bitige Jan Helin vid det här laget träffat bröderna Lundin i ansiktet flera gånger med anklagelser om bristande affärsmoral står de fortfarande upp. Det är som om de inte fäster någon större vikt vid sitt utseende.

Precis som så många andra har jag noterat att Lundins ”tar debatten” som om de vore sandsäckarna i boxningshallen. De tar emot slagen men de slår inte tillbaka. För att en moraldebatt ska bli spänstig krävs som bekant det att två uppfattningar ställs mot varandra. Men trots upprepade anklagelser vägrar Lundin fortfarande att hålla upp sin moral som skydd för ansiktet.

Jag tillhör varken de som tror att Lundins saknar värderingar, eller de som anser att de är värdelösa på att välja pr-konsulter, men noterar att bröderna är duktiga på att ta stryk och att det verkar vara en mycket medveten, om än oväntad, strategi.

För de som jobbar som sparringpartners är belöningen för en stund i boxningsringen och ett spräckt ögonbryn en rund summa pengar. Frågan är därför vilken belöning som hägrar för bröderna Lundin när media till slut tröttnat på att slå på sandsäckar?

Som Emanuel Sidea konstaterar i en artikel i senaste Veckans Affärer vill Lundins med debatten sätta punkt för diskussionen om deras inblandning i folkrättsbrott i Sudan för att sedan kunna säkra den fortsatta rätten till att utvinna olja på norska oljefält. Även om det saknas bevis, finns ändå en moralisk skuld att hantera.

Även om jag tycker att bröderna Lundin förtjänat ett kok stryk för bristen på gott uppförande är det ändå så att de som inte är bevisat skyldiga alltid kan hävda sin oskuld. Och som i det här fallet, dessutom skratta hela vägen till banken.