Tala är silver, lyssna kan bli guld

Efter att ha spenderat sex månader och 500 pund på frukt i jakten på den perfekta smoothien bestämde sig tre polare för att låta omvärlden avgöra om de borde ägna sig åt hobbyn på heltid. På en musikfestival i London bad de kunderna rösta om de ansåg att grabbarna var bra nog för att säga upp sig från sina jobb, genom att kasta tomflaskorna i två tunnor märkta ”ja” och ”nej”. Vid festivalens slut var ja-tunnan full medan bara tre flaskor låg i nej-tunnan. De sa upp sig, köpte frukt, en mixer och kavlade upp ärmarna. Innocent Juice var fött. En av grundarna, Richard Reed, ler åt minnet när han ett drygt decennium senare bjuder mig på en mango- och passionsfruktsmoothie på kontoret och berättar historien. Man har fortsatt fråga kunderna om råd lite då och då. Det har lönat sig – idag omsätter de 1,4 miljarder kronor och säljer smoothies i en handfull länder.

För företag som varit vana vid att hålla masken inför externa aktörer, oavsett om de är kunder, konsulter eller kritiker är tanken på att fråga dem om råd både främmande och skrämmande. Hur mycket stryk skulle exempelvis Coca-Cola, som ständigt kritiseras från olika intressenter, få ta emot om man bjöd in omvärlden att kritisera deras strategi?

Ändå har man gjort just det. I mars i år var jag en av 16 utvalda oberoende experter som Coca-Cola bjöd in för att utmana de hållbarhetsmål man satt upp för den europeiska verksamheten. Efter att ha gått igenom de dåvarande målen på förhand framförde vi våra synpunkter under ett paneuropeiskt videomöte. Öga mot öga med ledningen uppmanade vi dem så att förbättra, förändra och förnya målen för en verksamhet som omsätter 45 miljarder kronor.

När de nya målen offentliggjordes i London förra veckan stod det klart att man lyssnat. VD John Brock erkände direkt att synpunkterna fick Coca-Cola att inse att de ”behövde en modigare vision, en tydligare idé om hur målen skulle uppnås och tydligare åtaganden när det gäller målen”.  Resultatet är att 2020 inte längre generera något avfall, återvinna mer förpackningar än man använder och sänka co2-utsläppen med en tredjedel i absoluta tal, trots aggressiva tillväxtmål. En del av den tillväxten ska komma från Innocent, som tack vare att de lyssnat på kunderna blivit så framgångsrika att Coca-Cola nu köpt en majoritetspost. Inte konstigt att Brock avslutade med att han vill fortsätta lyssna. Tala är silver, lyssna kan bli guld.

Publicerad i Veckans Affärer nr 40 samt CSR i Praktiken 6/10 2011.