En spaning om företagens förändrade förutsättningar efter Köpenhamn

En av Sveriges största kommunikationsbyråer, Prime, bjuder varje månad på kunskap genom att skicka ut en spaning kring ett aktuellt ämne. Oftast är det någon av deras egna experter som bidrar med sina perspektiv men då och då bjuder de också in andra. Spaningarna har blivit populära tack vare sitt format som också fokuserar på vilka konkreta åtgärder man kan göra för att hänga på den aktuella trenden. Efter klimattoppmötet i december bad Prime Per att ge sin syn på hur misslyckandet i 2010 års första spaning. Toppmötet blev ju ett misslyckande där världen varken kunde enas om utsläppsgränser eller om finansieringen av den nödvändiga omställningen till ett hållbarare samhälle. I sin spaning beskriver Per sin syn på vad han tror det kan innebära för företag och hur det kommer påverka deras CSR-arbete under året som kommer?

Klicka här för att läsa hela spaningen.