Per skriver ny bok: Putnam, Batman och jag

Per Grankvists nya bok, med arbetsnamnet "Putnam, Batman och jag", som handlar om det mänskliga engagemanget. I boken smälter vetenskapliga och populärkulturella referenser samman för att ge läsaren nya och oväntade perspektiv på hur det sätt vi engagerar oss idag skiljer sig från det sätt som vi engagerade oss för så sent som för tio år sedan, hur engagemangets drivkrafter går att koppla till vår fysiska och mentala hälsa och de effekter en engagerad befolkning har på vårt samhälle. För att följa arbetet, gå med i bokens egen Facebook-grupp.