Tidningen Kupé om CSR

SJs ombordtidning Kupé skriver om hållbart företagande och om att CSR-trenden gjort att det känns som om företag nästan tävlar i att göra gott. Artikeln heter "Företag tävlar om att göra gott" och tidningen har intervjuat Per Grankvist för att få hjälp att reda ut begreppen och för att ge de läsare som själva funderar på att börja jobba med hållbarhetsfrågor lite hjälp på traven. Klicka här för att ladda ner artikeln som pdf (Med tillstånd från Mediabolaget).

I mediaPer Grankvist