Idéseminarium om affärsstrategier för hållbart företagande på IFL vid Handelshögskolan

Den ökade medvetenheten om behovet av att företag bör ta miljöansvar och socialt ansvar lika väl som ekonomiskt ansvar förändrar konsumenternas sätt att tänka och deras sätt att köpa. Den 11:e mars arrangerade därför IFL vid Handelshögskolan i Stockholm ett idéseminarium för att diskutera hur företagen påverkas av den här debatten, däribland de globala miljöhoten. Intresset för seminariet med sitt begränsat antal platser och det gjorde även att diskussionerna blev öppenhjärtliga och intressanta. Tillsammans med Susanne Sweet, docent vid institutionen för marknadsföring och strategi vid Handelshögskolan och ansvarig för forskargruppen SuRE, visade Per Grankvist konkreta exempel på affärsmöjligheter inom exempelvis produkt- och tjänsteutveckling, inköp, produktion och försäljning påverkas och ge förslag på hur man kan utforma affärsstrategier för att spara pengar, sälja mer och samtidigt bidra till en bättre värld. Genom att blanda de senaste forskningsrönen med exempel från verkligheten inbjöds deltagarna på seminariet att bidra med sina reflektioner och erfarenheter.

Seminariet vände sig till VDar, innovationsansvariga eller ansvariga för strategi-, affärs-, tjänste- och utvecklingsfrågor och utgjorde samtidigt ett startskott för de som är intresserade av att delta i en s.k. ERFA®grupp, kring hållbar affärsutveckling som startas under våren där får man möjlighet att praktiskt jobba vidare med sina egna utmaningar, under ledning av Susanne Sweet och Per Grankvist.

Tal & föredragPer Grankvist