Posts tagged ha fel
Om att ha rätt på ett tråkigt sätt

Om man inte är så rädd för att ha fel blir det lättare att våga skärskåda samtiden och sig själv, att lyfta upp något som man tagit för en sanning och vända och vrida på det för att ställa sig frågan om saker kanske i själva verket förhåller sig på ett helt annat sätt än man tänkt. Men risken är också att man ibland har rätt, på fel sätt.

Read More