Posts in Strategier
CSR som drivkraft för ökad lönsamhet

För att marknadsföra möjligheterna att samarbeta via projektverktyg på nätet gör Projectplace bilagor där man berättar om olika sätt att samarbeta. I den senaste bilagan är Per Grankvist intervjuad om CSR med anledning av den kommande boken för att ge sin syn på hur företag kan se hållbarhet som ett sätt att stärka lönsamheten och konkurrenskraften.

Read More
Expertpanelen ger råd för att hjälpa en chef förverkliga sina etik- och miljöidéer

Tidningen Chef låter i varje nummer en expertpanel bidra med sina råd till en chef som befinner dig i en oönskad situation. Kristina Brandt, miljö- och kvalitetschef på ett mellanstort företag, vände sig till tidningen för att få hjälp då hennes brinnande intresse för miljö- och etik inte fick något gehör hos ledningen. Hur skulle hon omsätta sina idéer till praktik?

Read More