Flygskatten är flygbranschens fel

sasvAai7LK8emRwreEdSwWB2b2CzKs.jpg

Regeringen menar att en skatt på flygresor gör att flyget i större utsträckning än idag kommer bära sina egna klimatkostnader. Det har de rätt i. Ur ett klimatperspektiv står flyget dock bara för några få procent medan exempelvis köttproduktion har en större påverkan än så. Det hade alltså varit bättre att beskatta biffen än biljetterna, men regeringen bedömer sannolikt att det varit för radikalt.

Så låt oss kalla flygskatten för en symbolisk straffskatt - för det är vad det är. Flygskatten ska påminna oss konsumenter om att vårt sätt att konsumera straffar klimatet, och förhoppningsvis få oss att tänka efter innan vi flyger. Och det är faktiskt klokt eftersom klimateffekterna måste börja synas på alla sorters prislappar.

Flygbranschens förening Svenskt Flyg menar att regeringen talar med kluven tunga. Å ena sidan betonar regeringen flygets betydelse för bland annat turismen och för att hela landet ska kunna utvecklas, å andra sidan vill man införa en flygskatt som slår direkt mot dessa områden.

Som kritikerna påpekat innebär skatten förmodligen ökade utsläpp på kort sikt. De som inte kan eller vill betala två hundra kronor extra för en inrikesresa, exempelvis studenter, kommer sannolikt att gå ihop och välja bilen istället, med ökade utsläpp som följd. Antagligen kommer även trafiken på en del olönsamma landsortslinjer minska, med minskad turtäthet som följd.

De negativa effekterna är förmodligen övergående. Skatten kan göra att andelen videokonferenser ökar och kan ju även kan ju också göra det lönsamt för tågbolagen trafikera nya orter på ett klimatsmartare sätt.

I teorin är flygskatt bra. I praktiken vet vi inte än. Så: varför flygskatt?

 

flygskatt

Man kan se det så här: Flygskatten är flygbranschens fel. Om de svenska flygbolagen gått samman och gemensamt bestämt sig för att minska sin klimatpåverkan hade biobränsle inte behövt kosta fyra gånger mer än vanligt flygbränsle, och då hade man kunnat undvika straffskatten.

Eller så här: flygskatten är Swedavias fel. Det statliga bolaget hade enkelt kunna besluta att bara tillåta biobränslen på Sturup och alla andra flygplatser man driver, om ledningen och styrelsen bara vågat. Ägaren skulle knappast stoppa ett sådant beslut.

Eller är skatten Näringsdepartementets fel? Har de glömt att ägardirektiven till de stora statliga bolagen också är ett verktyg för att påverka landet i en hållbarare riktning?

Eller är det rentav Socialdemokraternas fel? En straffskatt på något man vill se mindre av är en piska och klassisk S-politik. Miljöpartistisk politik inkluderar oftare morötter.

Flygskatten tycks vara allas fel, och det sämsta tänkbar alternativet. Likväl är det bättre än att inte göra något alls.

Publicerad i Sydsvenskan 20/6 2017.