Tesla - ohållbara bilar trots en hållbar vision

tesla-gallery-2.jpg

Är världens mest hypade bilföretag så hållbara som man kan förvänta sig? Låt oss ta en närmare titt för att se om de lever upp till sitt rykte eller om Teslas bilar i själva verket är ohållbara.

This article is also available in English.

Teslas första plan för att bli framgångsrika bestod av fyra delar. Först skulle man skapa en exklusiv och dyr bil (Tesla Roadster). Sedan skulle man, med de pengar man tjänar på den första bilen, utveckla en halvexklusiv bil till ett lite lägre pris (Tesla Model S). Sedan skulle man, med de pengar man tjänar på den halvexklusiva bilen, utveckla en prisvärd bil i stora volymer (Tesla Model 3). Och så skulle man utveckla solenergi. Många blev överraskade när Tesla berättade att man skulle börja göra solceller men det har faktiskt varit en del av företagets plan (och stått på deras sajt) i tio år.

Tesla ohållbara bilar

Teslas andra plan för att bli framgångsrika presenterades förra sommaren, och är en variant av den första planen. Företagets grundare Elon Musk beskrev då argumenten för att integrera energigenerering och energiförvaring (slå ihop solcellstillverkaren SolarCity med batteritillverkaren Tesla), utveckla lastbilar och bussar (Tesla jobbar på det), se till att fordonen är självkörande och att de kan delas via ett slags bilpoolsförfarande.

Genom att utveckla eldrivna fordon som är överlägsna bensindrivna fordon bidrar alltså Tesla till att världens transportsystem blir hållbara så snabbt som möjligt. Visionen som Elon Musk presenterat överglänser i dagsläget alla andra visioner i bilbranschen och transportbranschen. Det är en av anledningarna till att det är nästan omöjligt att inte fascineras av den energiske sydafrikanen vars egen energireserv också tycks vara oändligt förnyelsebar.

Men det är också lätt att bli bländad. Tesla är kanske världens mest hypade bolag just nu och alla hyllar dem för ambitionen att bidra till en hållbarare framtid med sina produkter. Men hur hållbara är egentligen produkterna? Hur ser tillverkningsförhållandena ut? Vilka råvaror använder man? Hur skickliga är man på att återvinna och i vilken utsträckning väljer man återvunna material? Hur grön är elen som bilägarna kan ladda gratis på Teslas nätverk med laddstationer?

Det förvånande svaret är att vi inte vet. Trots att Tesla är ett stort börsnoterat företag publicerar man ingen information om sitt hållbarhetsarbete. Alltså: i-n-g-e-n-t-i-n-g!

Jag har granskat Tesla på nära håll under några veckor för att försöka hitta konkreta exempel på hur bolaget arbetar med hållbarhet, i hopp om att förstå hur deras hållbarhersstrategi ser ut. Men samtidigt som många kunder runt om i världen köper en eldriven Tesla som en symbol för att man vill bidra till en hållbarare värld, hittar vi paradoxalt nog inga tecken på att ett sådant arbete pågår hos Tesla själva.

En avdelning som beskriver vad man gör inom hållbarhetsområdet, från miljömässigt till socialt och etiskt ansvar, är numera standard på webbtjänster hos stora och medelstora företag. Men inte hos Tesla. Trots att många ser företaget som en förebild när det gäller hållbarhet går det inte att hitta någon information på tesla.com som stöder ett sådant antagande. Några exempel: söker man på ”sustainability” på tesla.com får man i skrivande stund 82 träffar.

Den mest aktuella av dessa träffar är från förra året, ett pressmeddelande med anledning av att en stor grupp aktieägare stödde Teslas köp av Solar City, vilket skulle skapa ”världens enda integrerade hållbara energiföretag”. Meddelandet är kort, men ordet hållbarhet används.

Den näst mest aktuella är en video med anledning av att teslas batterifabrik Gigafactory öppnade i Nevada i juli 2016 vilket beskrivs som att det bidrar till en ”hållbar energiframtid”. En träff till på ordet alltså.

Den tredje träffen är en berättelse om Stephen Pascalon, en kanadensisk Teslaägare som ser bilägandet som en del i hans strävan att bidra till en hållbarare framtid. Det är klokt, men frågan är om produkten Pascalon köpt är tillverkad på ett hållbart sätt? Ingen vet.

För att vara ett så stort och omtalat bolag är Tesla alltså anmärkningsvärt hemliga, och i den mån det pågår något hållbarhetsarbete alls är det inget bolaget talar om. Ingen av de senaste årens kvartalsrapporter (kallade för Update letters) innehåller någon information om det, och eftersom bolaget inte publicerar några årsredovisningar i traditionell mening finns det ingen information att hämta där heller. Skillnaden mot hur exempelvis BMW redovisar hur deras bilar byggs eller mot hur Panasonic redovisar hur deras batteritillverkning sker är slående.

En förklaring skulle kunna vara att Tesla fortfarande betraktar sig som en start-up i Silicon Valley, vilket i alla fall tidigare inneburit att man bara pratar om vad produkten kan och inte så mycket om hur den är tillverkad. Så gör exempelvis Amazon, som inte berättar något om hur AI-assistenten Echo produceras. Å andra sidan har den attityden ändrats på senare år. Apple gjorde en helomvändning och berättar numera väldigt mycket om hur hållbara deras produkter är. Konsumenter har rätt få veta det, även när det gäller riktigt coola teknikprylar. Men Tesla vill uppenbarligen inte redovisa det.

Det bolag Tesla köpte förra året, SolarCity, hade en hygglig hålllbarhetsredovisning men när SolarCity blev en del av Tesla slutade man redovisa, sannolikt för att det blev tydligt att Tesla inte prioriterade det eftersom SolarCity slutat redovisa hållbarhetsinformation.

Låt oss prova att gräva i ett annat hål. Om det är så att Tesla förstått hållbarhet men valt att inte prata om det, borde det likväl märkas i arbetsbeskrivningarna. Men hållbarhetsfrågor är inte ens en kategori man kan filtrera på, och när jag gått igenom de hundratals lediga jobb som i skrivande stund annonseras på Teslas sajt är det tydligt att hållbarhet inte är närvarande i beskrivningarna.

Inte ens i annonserna för sådana nyckelpositioner som inköpsdirektöreller inköpare av råmaterial för batterier står det något om att man måste kunna något om hållbarhet eller miljö. Varje arbetsbeskrivning innehåller däremot uttryckliga krav på att inköpen ska ske på ett sätt som minimerar kostnader och säkerställer kvalitet. Bara ett av alla dessa jobb har hållbarhet i titeln, en praktikanttjänst inom en avdelning som företaget kallar the Environmental Sustainability Group (förkortat ESG) och vars uppgift är att minska den negativa miljöpåverkan från bilproduktion. Det är dock tydligt att gruppens påverkan är operativ snarare än strategisk. Vad någon annan bestämt ska de alltså försöka minska effekterna av.

Jag har förstås kontaktat Teslas europeiska presstjänst med mina frågor om hur hållbar deras produktion är, och varför de inte kommunicerar hållbarhetsfrågorna på sin sajt. Några svar har jag inte fått. Det är jag inte ensamm om. När man trålar det forum som finns på Teslas sajt är det många kunder som ställt samma fråga, och inte heller fått svar (exempelvis här och här). När jag uppträtt som intresserad kunder, redo att slå till på en Model S om jag bara får svar på våra frågor om hållbarhet, är det samma sak: man undviker att svara.

ViJaghar verkligen försökt hitta belägg för att Tesla är ett hållbart företag, och det under flera veckors tid. I brist på fakta som skulle visa på motsatsen tvingas vi dra slutsatsen att Teslas bilar inte är särskilt hållbart tillverkade. Förmodligen köper Tesla alla råvaror av den leverantör som har lägst priser, oavsett om de innehåller konfliktmineraler eller inte, oavsett om aluminiumkarosserna är återvunna eller inte. Batterierna tillverkas i nya batterifabriken Gigafactory i Nevada som drivs av solenergi, men det gör ju inte själva råvaran mer miljövänlig. Även om Tesla uppger att den nya fabriken har minskad avfallshantering (gissningsvis i jämförelse med andra batterifabriker) anges inga siffror som stödjer ett sådant påstående.

Bilarna tillverkas i en fabrik i San Remo som Tesla köpte av GM och Toyota, och som blivit känd för att en så stor andel av bilarna byggs av robotar. Tesla redovisar dock inte om något av det miljötänk som präglade fabriken när Toyota ägde den finns kvar, eller hur de anställda mår. Att säga att man målat fabriken vit på insidan för att symbolisera företagets detaljorienterade kultur räcker inte utan låter mest som snömos, om du frågar oss. Antagligen köper man skinnet till stolarna på den öppna marknaden, där man betalar så lite man kan och utan hänsyn till hur korna mått under den korta tid de levat.

Alla Tesla-bilar går på el och bolaget gör en stor poäng av att de erbjuder gratis el till alla kunder genom sitt närverk med Superchargers som finns placerade lite här och var i världen. Med tanke på Teslas höga svansföring i hållbarhetsfrågor skulle man kunna tro att den el man tankar är förnyelsebar, men nej. Det finns inget som tyder på det. Den el som används i Teslas laddare följer nämligen energimixen för elproduktion i respektive land. I Norge, där vattenkraft genererar den mesta elen innebär det att en Teslas miljöpåverkan blir väldigt låg. I USA däremot, där nästan två tredjedelar av elen (64,8%) produceras av fossila bränslen, innebär det att många Tesla-bilar i praktiken drivs av kol eller naturgas. I Tyskland är samma andel 55,0 %)

Så var blir den samlade bedömningen av Tesla? Jo, att det är ett företag med en hållbar vision som paradoxalt nog tillverkar produkterna på ett ohållbart sätt. Även om BMW, Mercedes eller Audi inte har en lika tilltalande vision, så är deras produkter betydligt mer genomtänkta än Tesla.

Låt oss inte dra slutsatsen att Teslas vision är dålig, eller att det är dåligt att de satt press på bilbranschen att bli bättre – för det behövdes verkligen och har Tesla spelat en viktig roll i att förändra synen på elbilar. Men låt oss däremot sluta hylla Tesla som ett hållbart företag eller en hållbar förebild – helt enkelt eftersom det inte finns några som helst fakta som stödjer en sådan uppfattning.

-

Publicerad i CSR i Praktiken 22/5 2017.