Ekonomins logik förändras

mexicocity-itam.jpg

Eftersom många av morgondagens företagsledare och politiska ledare formas på universiteten tycker jag att det är extra kul att föreläsa där. Förutom mina försök att genom mina framträdanden lämna ett litet spår hos studenterna genom att ifrågasätta gamla företagsekonomiska och nationalekonomiska sanningar och sätta dem i ett nytt kontext är det ärligt talat nog jag som lär mig mest. Genom att jämföra frågorna från studenterna i olika länder och på olika typer av skolor tycker jag mig få en bättre bild av hur hållbarhetsfrågan utvecklas i världen.

På Designhögskolan i Umeå handlade många frågor om hur hur nya hållbara material förändrar designprocessen och om vikten av att fundera i termer av livcykelperspektiv, alltså inte bara när produkten används men också hur den ska produceras och återvinnas.

På en av MBA-utbildningarna på handelshögskolan BI i Oslo blev diskussionen polariserad mellan företagsledare som ville försvara det gamla, enögda, sättet att se på företag och de som insåg att man också måste tänka i termer av socialt och miljömässigt resultat för att utvärdera om företag är bra.

På de båda politiska elitskolorna Tsinghao-universitetet i Peking och ITAM i Mexico City var det samhällseffekterna av en bredare syn på hållbarhet som dominerade. På Aalto-universitetet i Helsingfors kom däremot diskussionerna framförallt att handla om den problematiska tillväxten. Går det att ha tillväxt utan att få ökad konsumtion? (Samma fråga ställde för övrigt också Birger Schlaug vi spelade in programmet En bok, en författare i veckan. Mitt svar ser du på Kunskapskanalen i oktober.)

Slutsatsen är att den ekonomiska logiken håller på att förändras, även på universiteten. I den senaste, omarbetade upplagan av min bok CSR i praktiken skriver jag om vad det innebär och hur företagen kan dra nytta av det. Så här nästan på dagen ett år efter efter Occupy Wallstreet grundades kan det också vara relevant att prata om vilka effekter denna en av de kraftigaste folkrörelserna mot den nuvarande ekonomiska logiken påverkar både samhället och företagen som verkar i det. Det är detta jag talar om när jag är ute på universiteten.

Ett annat tecken på att logiken förändras är att jag får allt fler förfrågningar om att komma och tala om dessa frågor även från företag och konferenser. Igår besökte jag AFA Försäkringar som med sina flera hundra miljarder kronor i förvaltat kapital ville ge sina förvaltare ökade insikter och den gångna helgen bidrog jag anställda på GrantThornton av Sveriges största revisionsbyråer fick lite hjälp när det gäller se hur den här förändrade verkligheten påverkar dem.

Om du planerar ett seminarie där den här diskussionen ska föras och där jag skulle kunna bidra med mina perspektiv - bland annat influerat av studenter runt om i världen - hör av dig!