Om att ge tillbaka till samhället

Att starta en stiftelse för att ge tillbaka till samhället är vanligt bland personer som tjänat mycket pengar, särskilt i USA, där några av de mest kända exemplen är John Rockefeller och Bill Gates stiftelser. Med vår historiskt sett starka, offentligt finansierade, välfärd i Sverige har det här inte funnits samma behov av kompletterande donationer från privata stiftelser.

De stora svenska familjestiftelserna som Wallenbergstiftelserna, Stiching Ingka Foundation (Ikea) eller Erling Perssons Stiftelse (H&M) är därför inriktade på att stödja forskning och lösa nya utmaningar, snarare än att lösa befintliga problem.

Ett undantag är Zennström Philantropies, som grundats av Niklas Zennström och hans fru Catherine, med en del av de pengar som han tjänat bland annat på försäljningen av Skype till först eBay och senare till Microsoft. Stiftelsens uttalade mål är att bidra till lösningar av befintliga problem och Niklas Zennström har vid flera tillfällen talat om ”önskan att ge tillbaka till samhället” som en drivkraft, en formulering som varit lika vanlig i USA som ovanlig här hemma.

I samband med starten av ÅF Offshore Race arrangerades igår ett seminarium om tillståndet i Östersjön som jag var programledare för. Jag fick då möjlighet att tala med Niklas Zennström om hur Östersjön kom att bli ett av deras prioriterade områden, om deras tredelade donationstrategi och vad Zennström Philantropies har gemensamt med hans riskkapitalbolag Atomico.