Putman och Per

Boken Putnam, Batman och jag (plancerad publicering 2011) handlar om engagemangets betydelse för demokratin, vår personliga hälsa och företagens lönsamhet. Den utgår bland annat från boken Bowling Alone, skriven av Putnam som av tidningen Times on Sunday kallats "den viktigaste akademikern i världen" just nu. Den 15:e november fick Per möjlighet att träffa Putnam inför en föreläsning på Stanforduniversitetet. Även om de haft kontakt under arbetet med boken var detta första gången de sågs och under deras möte Per fick möjlighet att kort redogöra för bokens slutliga upplägg, samt få svar på några kompletterande frågor kring Putnams teorier om hur socialt kapital skapas i relationen mellan människor.