Intervjuad i MiljöAktuellt om CSR-arbetets betydelse för företag

I intervjun spekulerar Per i att en orsaken till den svala inställningen hos många småföretagare är att själva CSR-begreppet är luddigt. Om man istället fokuserar på att bedriva sin verksamhet på ett smartare och mera resurssnålt sätt skulle CSR-begreppet bli mera konkret, tror Per. I artikeln delar Per även med sig av 10 konkreta CSR-råd för småföretag som vill börja ta mer ansvar och öka lönsamheten.

Klicka här för att ladda ner artikeln som pdf.