Intervjuad i Dagens Industri om bästa tipsen för att göra ansvarstagandet lönsamt

Artikeln beskriver kort Pers bakgrund och orsakerna till att boken har sånt fokus på konkreta exempel. Per delar även med sig av fem bästa tips för att komma igång med sitt CSR-arbete:

  1. Spara el genom att till exempel använda lågenergilampor och stänga av datorerna när de inte används.
  2. Använd de pengar du sparar på att dra ned på elkonsumtionen till att byta till miljömärkt el.
  3. Anställ personer med skiftande bakgrund och härkomst. Det är först när företaget speglar sin kunder som det förstår vad kunderna vill ha.
  4. Snåla med resurser oavsett om det är material, råvaror eller anställda.
  5. Engagera dig i det lokala samhället. Om det råder stor arbetslöshet där du verkar kan du ta in arbetslösa som praktikanter.
Fotnot: I artikeln finns ett faktafel. Per jobbar med flera storföretag, dock ej Volvo. För en lista på några av Pers uppdragsgivare det senaste året, klicka här.