Intervjuad om trender i givarvärlden i Rädda Barnens nyhetsbrev

I Rädda Barnens nyhetsbrev till givare och företagspartners idag finns en intervju med Per Grankvist om vad han anser han vara de viktigaste trenderna bland givare idag och på vilket sätt han anser att Rädda Barnen bör anpassa sig för att svara på givarnas nya behov? Artikeln finns även på nätet. Klicka här för att läsa.