Branschseminarium om hållbara fastigheter och framtida hyresgästers krav på arbetsplatsen

I mitten av maj talade Per på ett stort seminarium på temat "Hållbara fastigheter och framtida hyresgästers krav på arbetsplatsen" som arrangeras av Struktur och Bravida. Syftet med dagen var att ge såväl fastighetsägare som kontorschefer tankar kring hur man kan göra fastigheter och kontor mer hållbara, mer energieffektiva och mer inspirerande för de som jobbar där. Seminariet, som ägde rum den 12:e maj, inleddes med Greenpeace generalsekreterare Lennart Daleus som gav ett europeiskt perspektiv och därefter talade Per för att ge en introduktion till hållbarhet och konkreta exempel på vad det innebär i praktiken. Per gav också exempel på vilka effekter det ökade intresset för hållbarhetsfrågor får för byggare och fastighetsägare.

Bland övriga talare senare under dagen märktes Eva Stål, Ikea Sveriges koordinator för miljö och socialt ansvar, och Jan Peter Bergkvist, vice VD och hållbarhetsdirektör på Scandic.