Föreläsning på Uppsala Universitet

Den 12:e februari medverkade Per Grankvist på AISECs temadag som i år fått titeln Energy Crossroads och handlade om skärningspunkter mellan energi, clean tech och på vilket sätt som näringslivet och samhället kan dra nytta av ökade insikter om vårt energiberoende och hur det kan minskas. Grankvist talade om Energieffektivisering som ett enkelt sätt för företag att både tjäna mer pengar men också som en drivkraft för innovation och ökad lönsamhet samt om de dolda effekter som ett energieffektiviseringsarbete kan få. Ett av de exempel som han presenterade var Wall-Mart som upptäckte hur en ny utformning av butikerna med stora takfönster inte bara minskade energiförbrukningen för belysning men också fick kunderna att handla betydligt mer.

Tal & föredragPer Grankvist