10 trender inom hållbarhet i ny rapport

bild-4-e1361307425246.jpg

Trendrapporter Nyhetsbrevet CSR i Praktiken har nyligen givit ut sin första trendrapport, kallad "10 hållbarhetstrender som påverkar strategiarbetet hos svenska företag 2013-2015", en rapport som skrivits av Per Grankvist.

Rapporten innehåller en kort förklaring till varje trend, konkreta exempel på hur andra företag kapitaliserar på trenden och förslag på olika sätt trenden kan bidra till lönsamhet. Innehållet är ett kondensat av kunskap hämtat från intervjuer med hållbarhetsexperter och från många olika källor i flera länder: konferenser, tidningar, radio, tv, böcker. Vi har också tagit intryck av hur internationella trendrapporter ser att konsumenttrender kommer utvecklas under den treårsperiod den här rapporten omfattar, och översatt det till svenska förhållanden.

Klicka här för att beställa rapporten och läsa ett utdrag ur den