Nytt efterord kompletterar hyllade boken "CSR i praktiken"

Bakgrunden till att Per Grankvist valt att ge ut ett efterord redan nu är att det hänt mycket om omvärlden sedan boken kom ut som påverkar företags prioriteringar och strategier; misslyckandet i Köpenhamn, höga energipriser under vintern och lågkonjunkturen. Efterordet influeras av Pers möten med småföretagare i samband med föreläsningar runt om i landet det gångna året - det som styr dem styr också stora företag. Ladda ner efterordet gratis från www.csripraktikenboken.se (det är en del av det utökade utdraget ur boken - nära 70 sidor).