Per föreläste på pressklubben i Geneve

Fredagen 17:e oktober föreläste Per på pressklubben i Geneve, inbjuden av Geneva CSR Network och Geneva Communicators Blog, ett branschnätverk för kommunikatörer. Per talade om hur man genom att förstå media bättre kan undvika att bli stämplad som att man håller på med greenwashing i media. Det finns för närvarande över 300 internationella organisationer och över 150 internationella bolag med bas i Geneve. Många av de som jobbar med CSR-frågor eller kommunikationsfrågor på stabsnivå är medlemmar i CSR-nätverket och/eller återkommande besökare på kommunikationsbloggen, som tillsammans stod bakom arrangemanget. 

Enligt organisatörerna blev Pers föreläsningen blev den enskilt mest välbesökta i nätverkets historia, med över 50 deltagare. Klicka här för att läsa GenevaLunch.coms artikel om föredraget eller här för att se bilder.