Posts tagged 350-org
Intervjuad på världsklimatdagen av Loppi.se

Lördagen den 24:e oktober uppmärksammades världsklimatdagen runt om i världen. mest aktiv var organisationen 350.org som arbetar för att informera om att 350 ppm är den halt koldioxid som vi maximalt kan ha i atmosfären för att inte störa viktiga mekanismer som reglerar vårt klimat. Köp-och-sälj-sajten Loppi.se bad Per om några råd vad en vanlig familj kan göra för att minska sin klimatpåverkan.

Read More